Rádioamatérska anketa

Priatelia rádioamatéri, ten čas nám akosi prirýchlo letí a nebyť pandémie, asi by sme ani nepostrehli, že nám archív správ OM9HQ funguje už dvanásty rok a národný adresár slovenských rádioamatérov – OM CallBook – už desiaty rok…

Za dobu existencie týchto stránok sa veľa zmenilo. Sú kladené iné nároky a požiadavky. Pripravil som preto anketu, dotýkajúcu sa tejto problematiky, ktorá dokáže napovedať, aké sú očakávania rádioamatérskej verejnosti v tejto oblasti v nadväznosti na úroveň rádioamatérskej aktivity.

Anketa má 15 otázok, vždy treba vybrať jednu z možností – je to tzv. „klikacia“ anketa, teda nevyžaduje žiadne slovné hodnotenia.

Anketa nie je anonymná, ale všetky osobné údaje (emailová adresa a rádioamatérska značka) zostanú diskrétne, nijako nebudú spojované s odpoveďami, nebudú poskytnuté tretej strane a ihneď po ukončení ankety budú tieto osobné údaje odstránené. Zverejnené budú iba celkové počty odpovedí na jednotlivé otázky.

Anketa je organizovaná v spolupráci so Slovenským zväzom rádioamatérov a nájdete ju na stránke http://anketa.omradio.sk alebo http://www.omradio.sk/anketa

Anketa bude ukončená 15. júna 2020 o 12:00 hod, do 24 hodín budú zverejnené výsledky.

Verím, že si nájdete pár minút času na jej vyplnenie a napomôžete tak k zlepšovaniu fungovania týchto služieb pre slovenských rádioamatérov.

Dušan, om2adp