IARU Region 1 UHF/SHF/Microwave Contest 2020

Antény na 2m a 70cm
Antény na 2m a 70cm

Podmienky preteku IARU Region 1 UHF/SHF/Microwave Contest

Termín: prvý celý víkend v októbri od soboty 14,00 do nedele 14,00 UTC, teda 3.-4.októbra 2020

Kategórie: 432 MHz – Single 432 MHz – Multi

1,3 GHz – Single 1,3 GHz – Multi

2,3 GHz – Single 2,3 GHz – Multi

3,4 GHz – Single 3,4 GHz – Multi

5,7 GHz – Single 5,7 GHz – Multi

10 GHz – Single 10 GHz – Multi

24 GHz – Single 24 GHz – Multi

47 GHz – Single 47 GHz – Multi

76 GHz – Single 76 GHz – Multi

Módy: CW a FONE

Súťažný kód: RS(T) + poradové číslo spojenia od 001 + WW lokátor

Bodovanie: Jeden kilometer preklenutej vzdialenosti sa rovná 1 bod. Za spojenie so stanicou vo vlastnom malom štvorci lokátora sa počíta 1 bod.

Výsledok: Súčet bodov za spojenia.

V ostatnom platia Všeobecné podmienky pretekov a súťaží na VKV.

 

Pridelené kóty na IARU Region 1 UHF/SHF/MW Contest 2020

Názov kóty Lokátor ASL Značka Kategórie Kontakt
Veľká Javorina JN88UU 970 m OM3KII 432 MHz až 10 GHz MO oravec@sounddesign.sk
Veľká Lúka JN99JC 1476 m OM6A 432 MHz, 1.3, 2.3, 10 GHz MO om6az@cq.sk

 

Zaregistrované kóty na IARU Region 1 UHF/SHF/MW Contest 2020

Názov kóty Lokátor ASL Značka Kategórie Kontakt Dátum a čas
registrácie
Hnilická Kýčera JN99IA 1218 OM6ABF 432 MHz – SO filipesekk@gmail.com 1.9.2020 09:20:00
Palota KN19AG 722 OM0FC 70cm, 23cm Om3wfc@centrum.sk 1.9.2020 15:46:08
Zalostina JN88RT 622 OM3CQF 432-10GHz om3cqf@gmail.com 4.9.2020 07:41:26
Lysá KN09ND 1067 OM3WYB SO 432 om3wyb§gmail.com 24.9.2020 22:20:21

Na avízo môžete využiť aj QRV list na http://www.darkside.cz/qrv.php