Zaujímavé interview s rádioastronómom

Portál SvetElektro.com priniesol zaujímavé interview s rádioastronómom Rudolfom Slošiarom. Rádioastronómia sa zaoberá štúdiom vesmíru a nebeských telies prostredníctvom rádiových vĺn. S rozdielnym prístrojovým vybavením je možne, na každej vlnovej dĺžke, pozorovať niečo iné. Od detekcie bleskov a monitorom ionosferických porúch na veľmi dlhých vlnách až po milimetrové vlny mikrovĺnneho žiarenia kozmického pozadia…

Takto sa začína celý článok, ktorý podrobne čitateľa zoznámi s týmto oborom astronómie. Prečítať si ho môžete na https://svetelektro.com/clanky/radioastronom-rudolf-slosiar-437.html

Pridaj komentár