Riviste Rádiožurnál e Radioamatér nell'anno 2017

Roman, OM3EI, ohlásil zmenu týkajúceho sa časopisu vydávaného Ham Radio Print v OK pod názvom Radioamatér a v OM ako Rádiožurnál. Český radioklub sa rozhodol z finančných dôvodov vydávať časopis Radioamatér od roku 2017 už len v elektronickej forme. Ekonomický prínos je zrejmý, ušetria sa náklady na tlač a distribúciu časopisu. Posledné papierové vydanie Radioamatéra bude číslo 6/2016. Elektronický časopis

per questo, že ide o spoločný česko-slovenský časopis, ktorý v OK vychádza pod názvom Radioamatér a v OM ako Rádiožurnál, tento krok sa dotkne aj slovenských odberateľov Rádiožurnálu. Ak by mal Rádiožurnál vychádzať aj naďalej v papierovej forme, significherebbe, vzhľadom na nižší počet kusov, veľký nárast ceny za tlač. Inoltre, vydávanie dvoch odlišných verzií toho istého časopisu by si tiež vyžiadalo ďalšie náklady. Pre uvedené dôvody nie je iná možnosť, len prejsť od roku 2017 aj s Rádiožurnálom na elektronickú verziu.

Elektronický časopis umožňuje podstatne vyššiu aktuálnosť informácií, keďže sa nemusí tlačiť a jeho distribúcia je otázkou minút. Táto aktuálnosť bude ešte umocnená tým, že bude vychádzať s mesačnou periodicitou, oproti dnešnej dvojmesačnej. Časopis bude vo formáte A4 a všetky strany budú farebné. Postupne budú zavedené rôzne interaktívne prvky, ktoré obohatia časopis o nový rozmer. To všetko sú výhody, ktoré elektronický časopis prinesie.

Od januára 2017 teda začne vychádzať Rádiožurnál aj Radioamatér v elektronickej verzii ako plnofarebný mesačník. Bude ho možné čítať na počítači, tablete aj mobile, bude v ňom možné vyhľadávať, a to nielen v aktuálnom čísle, ale aj v starších číslach.

Bude aj papierová verzia

Veľa ľudí po elektronickej verzii volalo, žiadalo ju. Tí všetci budú spokojní. Z diskusií pri osobných stretnutiach a z ďalších ohlasov sa ukázalo, že existuje časť amatérov – ako v OM, tak aj v OK – ktorí z rôznych dôvodov naďalej preferujú papierový časopis. Tými dôvodmi môže byť nedostupnosť internetu alebo počítača, nepohodlie pri čítaní z monitora, nemožnosť čítať časopis v posteli alebo na záchode (Ciao), alebo jednoducho je to potreba fyzicky si časopis chytiť a listovať v ňom.

Aby títo rádioamatéri nezostali bez svojho obľúbeného časopisu, bude od roku 2017 vychádzať popri elektronickom časopise aj jeho papierová verzia. Kým elektronická verzia bude mesačník vo formáte A4, papierová verzia bude vychádzať 4-krát ročne a bude vo formáte A5, v akom Rádiožurnál vychádzal prvých päť rokov od svojho vzniku.

Obsah papierového vydania budú tvoriť vybrané články z elektronických vydaní, okrem podmienok a výsledkov pretekov. Prakticky bude teda papierový časopis súhrnom článkov z predchádzajúcich troch čísel elektronického časopisu.

Čas ukáže, či bude o papierovú formu záujem a či sa udrží. Snahou ale je, aby každý mohol mať taký časopis, aký mu je bližší.

V tejto dobe ešte spolu s Českým radioklubom dolaďujeme technické detaily. Členovia ČRK budú mať elektronický časopis v rámci členského, na Slovensku bude Rádiožurnál naďalej pre predplatiteľov.

Výška predplatného pre jednotlivé verzie:

16 € – len elektronická verzia, formát A4, 12 čísel za rok
20 € – len papierová verzia, formát A5, 4 čísla za rok
24 € – elektronická aj papierová verzia

Cari amici, život a technický pokrok prináša zmeny. Zmení sa síce forma časopisu, podstatný je ale jeho obsah, ktorý zostane na vysokej úrovni a radí náš časopis medzi popredné európske rádioamatérske periodiká. Preto veríme, že nám zachováte svoju priazeň aj naďalej.

Primavera: http://hamradio.sk/

0 0 voci
Valutazione dell'articolo
Impostare
Imposta avvisi
ospite
0 Commenti
Feedback inserito
Visualizza tutti i commenti
0
Saremo felici per i tuoi commenti, Per favore, commento!X