Concorso OK-OM DX CW 2014

 • Data della gara: Ho usato un vecchio misuratore CB PSV come armadio, dal quale ho anche utilizzato un interruttore, 8.11. 2014 a partire dal 12:00 UTC fare 9.11. 2014 11:59 UTC
 • Tipo di operazione: CW
 • bande: 1.8 a 28 MHz, mimo pásma WARC
 • categoria:
  1. Un operatore – všechna pásma, potere di 1500 W (SOAB HP)
  2. Un operatore – všechna pásma, potere di 100 W (SOAB LP)
  3. Un operatore – una banda, potere di 1500 W (SOSB HP)
  4. Un operatore – una banda, potere di 100 W (SOSB LP)
  5. Un operatore – QRP (potere di 5 W, Se il diario ne contiene più di)
  6. Více operátorů, un trasmettitore (SM) – všechna pásma, výkon dle povolovacích podmínek
  7. Posluchači (SWL)

  Využití DX clusteru je povoleno ve všech kategoriích. Jeden operátor se může přihlásit do více kategorií a) – e) (tedy např. současně SOAB, SO SB 20m a SO SB 80m). Pro kategorii MS: nejkratší doba práce na jednom pásmu je 10 minuti. Rychlá změna pásma za účelem získání nového násobiče je dovolena (tzn. při navazování spojení na pásmu A je možné udělat násobič na pásmu B a vrátit se zpět na pásmo A).

 • Navazování QSO: OK/OL/OM navazují spojení pouze se stanicemi mimo OK/OL/OM. Stanice mimo OK/OL/OM navazují spojení pouze se stanicemi OK/OL/OM. Spojení s jednou stanicí je platné pouze jednou na každém pásmu.
 • Předávaný kód: OK/OL/OM: RST + emblema del distretto (per esempio. 599 BPZ). Stanice mimo OK/OL/OM: RST + numero di serie iniziale della connessione 001.
 • moltiplicatori: OK/OL/OM: prefixy podle zásad WPX na každém pásmu zvlášť. Stanice mimo OK/OL/OM: okresy na každém pásmu zvlášť.
 • Corpo za QSO: OK/OL/OM: EU = 1 Quello, mimo EU = 3 corpo, EU stanice: 1 Quello, stanice mimo EU: 3 corpo.
 • Risultato: Celkový výsledek je součin celkového počtu bodů a celkového počtu násobičů.
 • Pravidla pro posluchače: Posluchači mohou každou stanici na každém pásmu započítat pouze jednou. Per ogni QSO debitamente registrato (dato, UTC, zona, segno della stazione, inviato codice gara e bollo stazione) su ogni banda conta 1 Quello (poslouchaná stanice je na stejném kontinentu, jako posluchač), risp. 3 corpo (poslouchaná stanice je na jiném kontinentu, než posluchač). Pokud jsou tedy zaznamenány oba předávané kódy, jde o dva samostatné záznamy a body se počítají za obě stanice, přičemž každý je na samostatném řádku soutěžního deníku, včetně bodového ohodnocení i vyznačení případného násobičev daném případě lze tedy odposlechem kompletního spojení získat až 4 corpo (3+1) a až 2 moltiplicatori. SWL z území OK a OM si započítávají body za poslech všech stanic, ostatní SWL pouze body za poslech stanic OK/OL/OM. Násobiče pro SWL z území OK a OM jsou prefixy stanic mimo OK/OL/OM a okresy stanic OK/OL/OM bez ohledu na pásma. Násobiče pro SWL mimo území OK a OM jsou okresy OK/OL/OM stanic na každém pásmu zvlášť.
 • diari: Všechny deníky musí být odeslány do dvou týdnů po závodě, cioè.. fare 24.11. 2013 23:59 UTCio. elektronické deníky
  1. Deníky se přijímají v elektronické podobě pouze přes www rozhraní.
  2. Papírové deníky jsou z hodnocení vyloučeny.
  3. Jediný možný formát deníku je formát Cabrillo
  4. Všechny deníky musí pro každé QSO obsahovat tyto informace: dato, UTC, zona, segno della stazione di banco, codice trasmesso, přijatý kód. Vysílaný kód (periodo) není nutné psát u každého QSO, ale je nutné jej uvést v sumáři (pole SOAPBOX).
  5. Posílá se vždy jen jeden sumární deník, i když se stanice přihlašuje do více jednopásmových kategorií .
  6. Kategorie se vyznačují v hlavičce souboru Cabrillo, a to do jednoho řádku CATEGORY, za sebou, a oddělují se čárkou (per esempio. “CATEGORY: SINGLE-OP ALL HIGH, SINGLE-OP 10M HIGH”) podrobné instrukce zde.
  7. Ha lavorato in All Europe DX Contest SSB
   Ha lavorato in All Europe DX Contest SSB

   Doporučená označení kategorií:
   SINGLE-OP ALL HIGH
   SINGLE-OP 160M HIGH
   SINGLE-OP 80M HIGH
   SINGLE-OP 40M HIGH
   SINGLE-OP 20M HIGH
   SINGLE-OP 15M HIGH
   SINGLE-OP 10M HIGH
   SINGLE-OP ALL LOW
   SINGLE-OP 160M LOW
   SINGLE-OP 80M LOW
   SINGLE-OP 40M LOW
   SINGLE-OP 20M LOW
   SINGLE-OP 15M LOW
   SINGLE-OP 10M LOW
   SINGLE-OP ALL QRP
   Se il diario ne contiene più di
   SWL
   rispettare tutte le condizioni per le stazioni radioamatoriali nel loro paese

  8. Programy přímo podporující OK/OM DX Contest jsou:

   V jiných denících doporučujeme použít nastavení pro WPX (pro OK/OL/OM stanice) nebo IARU HF Championship (mimo OK/OL/OM) – elektronický deník NEMUSÍ mít vyznačené body a násobiče, ani spočítaný celkový výsledek.

  Elecraft K1 + Begali Viaggiatore leggeroUpřesnění pro posluchače

  1. Všechny deníky musí pro každé QSO obsahovat tyto informace: dato, UTC, zona, značka poslouchané stanice, codice inviato, segno della stazione di banco, corpo, nuovo moltiplicatore.
  2. Sumář by měl být součástí každého deníku (včetně elektronického) a obsahovat tyto údaje pro každé pásmo: počet QSO, počet bodů, počet násobičů. Dále by měl obsahovat kategorie, do kterých se účastník přihlašuje, popis zařízení, jméno, adresu pro písemnou korespondenci, e-mail a čestné prohlášení o dodržení podmínek závodu.
  3. Posluchačský deník je nutno zaslat v elektronické podobě na e-mail okomdxc [a segno] crk.cz
  4. Dále pro posluchačské deníky platí podmínky dle bodu 11.
 • Pořadí, diplomy a ceny: Účastníci jsou hodnoceni ve třech divizích – OK/SE, ME, DX. V každé divizi bude sestaveno pořadí podle jednotlivých kategorií. Diplom v tisknutelné elektronické podobě je součástí výsledkové listiny. Ze všech stanic bude navíc vylosováno 10 partecipanti, kteří obdrží upomínkový předmět.. Kromě toho mohou obdržet vítězové různých kategorií plaketu, pokud naváží alespoň 73 QSO v jednopásmové kategorii, 200 QSO v QRP nebo 400 QSO ve všepásmové kategorii. Una stazione può ricevere al massimo una targa in un dato anno, e quello per le categorie, ve které dosáhla nejvíce bodů. Seznam plaket a příslušných sponzorů je uveden v příloze podmínek závodu a je průběžně aktualizován okomdx.crk.cz. Stále je mnoho kategorií, které hledají své sponzory! V případě zájmu pomoci podpořit tento závod se obraťte na soutěžní komisi (e-mail: okomdxc [a segno] crk.cz).
 • Vyřazeni deníku z hodnocení: Quotidiano, který obsahuje víc než 20 procent chybných spojení, může být z hodnocení vyřazen.
 • Diskvalifikace: Porušení pravidel závodu, nesportovní chování nebo započítání velkého množství neověřitelných spojení může být dostatečným důvodem pro diskvalifikaci.
 • Všechna rozhodnutí soutěžní komise jsou konečná. Pořadatelem závodu je Český radioklub.
 • placche: si svolge quest'anno
0 0 voci
Valutazione dell'articolo
Impostare
Imposta avvisi
ospite
0 Commenti
Feedback inserito
Visualizza tutti i commenti
0
Saremo felici per i tuoi commenti, Per favore, commento!X