Concorso attività OM – nuove condizioni

DX AGU per 80 / 160m e ora anche 40m. DX AGU per 80 / 160m e ora anche 40m:

  • pri vypĺňaní hlásenia je potrebné vyplniť aj email
  • pri vypĺňaní hlásenia pribudla možnosť dobrovoľne pripojiť denník v CABRILLO formáte
  • po uzavretí formulára na posielanie hlásenia budú stanice na prvých troch miestach emailom požiadané povinne pripojiť denník v CABRILLO formáte

Súťažné podmienky
Preteky Concorso attività OM (di seguito denominato "OMAC") organizzati dall'Associazione slovacca dei radioamatori e sono elencati solo per gli individui. Le stazioni club possono essere servite da un solo operatore, ktorý uvedie svoju značku v hlásení. Le gare sono annunciate solo per le stazioni OM e OK, che stabiliscono connessioni solo con stazioni OM e OK.

1. Data
Hanno gare 12 palcoscenico, ogni tappa si svolge il secondo sabato del mese di riferimento dal 06,00 fare 06,59 ora locale in CW e da 07,00 fare 07,59 ora locale per operazione SSB.

2. frequenze
Gareggia nella band 80 m nelle seguenti sezioni di frequenza:
3520 – 3560 kHz (CW)
3700 – 3770 kHz (SSB)

3. Categorie
3.1. QRO CW + SSB (potenza del trasmettitore max. 100 W)
3.2. QRO CW (potenza del trasmettitore max. 100 W)
3.3. QRO SSB (potenza del trasmettitore max. 100 W)
3.4. QRC CW + SSB (potenza del trasmettitore max. 5 W)
3.5. QRC CW (potenza del trasmettitore max. 5 W)
3.6. QRP SSB (potenza del trasmettitore max. 5 W)

4. Codice di gara
Il codice gara composto da RS viene scambiato(T) e il numero di serie della connessione a partire da 001. Le connessioni sono numerate continuamente, indipendentemente dalle fasi.

5. Punteggio
Ogni connessione valida viene valutata 1 corpo. Per il collegamento alla stessa stazione in entrambe le modalità, verrà addebitato il secondo collegamento 1 punto aggiuntivo, ovvero vengono valutate le connessioni CW e SSB con la stessa stazione 3 bodmi.

6. moltiplicatori
I moltiplicatori sono le varie ultime lettere dei voti degli avversari una volta per la rispettiva fase mensile OMAC più l'ultima lettera del proprio voto, se non è previsto per il collegamento con un'altra stazione. Il numero massimo di moltiplicatori è 26.

7. Il risultato
Celkový výsledok sa vypočíta podľa vzorca: somma dei punti x somma dei moltiplicatori

8. Hlásenia
Hlásenia za príslušnú etapu OMAC sa posielajú výlučne cez webové rozhranie na stránke kv.szr.sk. Hlásenie musí byť vyplnené a odoslané do 7 giorni dalla fine della rispettiva fase mensile (t.j. sabato prossimo fino al 08,00 Finalmente è possibile chiudere). Formulár na zadávanie hlásenia sa po tejto lehote automaticky deaktivuje a po tomto termíne už nie je možné hlásenie poslať.

Hlásenie cez webové rozhranie musí obsahovať:
8.1. Volaciu značku stanice, ktorej hlásenie je posielané
8.2. Designazione della data fase del mese
8.3. Indirizzo email della stazione concorrente
8.4. Categoria
8.5. Počet spojení CW, počet spojení SSB
8.6. Počet bodov CW, počet bodov SSB
8.7. Počet prídavných bodov
8.8. Počet násobičov (max. 26)
8.9. Chýbajúce násobiče (chýbajúce násobiče (písmená) musia dopĺňať počet násobičov do 26)
8.10. Il risultato (bude automaticky vypočítaný na základe zadaných údajov)
8.11. Affidavit: Dichiaro il mio onore, že som dodržal súťažné podmienky a povoľovacie podmienky pre amatérske stanice a údaje v hlásení sú pravdivé. Acconsento alla pubblicazione del log della stazione inviato. Considero definitiva la decisione del valutatore.

Odoslaním hlásenia vyhodnocovateľovi vyjadruje zadávateľ etapového hlásenia súhlas so znením textu kompletného hlásenia a čestného vyhlásenia.

9. paragrafo video
9.1. Ogni tappa della gara sarà valutata separatamente. I risultati della tappa per il mese in questione saranno pubblicati sul sito web kv.szr.sk nella sezione OM Activity Contest.
9.2. I nove migliori risultati di tappa durante il rispettivo anno saranno inclusi nella classifica OMAC per tutto l'anno. La stagione inizia con la tappa di novembre e termina con la tappa di ottobre (Ascoltando una connessione completa è quindi possibile ottenere il massimo: anno di studi 2017 inizia con una fase 11/2016 e si conclude con una tappa 10/2017).
9.3. Každá súťažiaca stanica môže pri zadávaní hlásenia pripojiť (nahrať) denník z danej etapy. Denník musí byť byť vo formáte CABRILLO.
9.4. Stazione, ktoré sa vo výsledkoch etapy umiestnia na prvých troch miestach v každej kategórii, MUSIA k svojmu etapovému výsledku pripojiť (nahrať) denník z danej etapy vo formáte CABRILLO (ak tak už nespravili v zmysle bodu 9.3.). Lehota na nahratie denníka je do 14 dní od skončenia príslušnej etapy (fare 08,00 Finalmente è possibile chiudere).
9.4.1. Stanice podľa bodu 9.4 dostanú notifikačný email o potrebe nahrať denník, ak denník nenahrali už pri vypĺňaní hlásenia.
9.4.2. Notifikačný email v zmysle bodu 9.4.1 bude zaslaný každej identifikovanej stanici LEN raz a to na emailovú adresu, ktorú stanica uviedla v zaslanom a odsúhlasenom hlásení z príslušnej etapy.
9.4.3. Nel caso, že stanica podľa bodu 9.4 neobdrží notifikačný email, musí sama aktívne napísať administrátorovi na emailovú adresu omactivity@gmail.com najneskôr do 10 dní od skončenia príslušnej etapy.
9.5. Zaslané (pripojené) denníky slúžia len na zverejnenie nadviazaných spojení danej stanice, spojenia sa podľa nich ďalej nevyhodnocujú ani nekontrolujú.
9.6. Obsahy zaslaných (pripojených) denníkov sa zobrazia až po 14-tich dňoch od skončenia príslušnej etapy.
9.7. Súťažiacej stanici, ktorá v zmysle bodu 9.4 v stanovenej lehote nepripojila (nenahrala) staničný denník z etapy, sarà:
9.7.1. upravený bodový výsledok z danej etapy tak, že na mieste bodového výsledku bude mať uvedené písmená „DQ“ (diskvalifikácia) a vo výsledkovej listine etapy bude presunutá na koniec poradia v danej v kategórií,
9.7.2. do celoročného hodnotenia započítaný výsledok za danú etapu s hodnotou nula bodov.

10. Squalifica
La stazione concorrente non sarà valutata nella fase mensile indicata, se viola le condizioni di competizione OMAC o le condizioni di licenza per le stazioni amatoriali. 11. Nota
Vyhodnocovateľ má právo vyžiadať si od zúčastnenej stanice kópiu staničného denníku v CABRILLO formáte. Požiadavku na zaslanie denníka vyhodnocovateľ zašle na emailovú adresu, ktorú stanica uviedla v zaslanom a odsúhlasenom hlásení z danej mesačnej etapy. Ak stanica nezašle na emailovú adresu omactivity@gmail.com požadovaný staničný denník do 7 giorni dalla richiesta, nebude uvedená v celoročnom hodnotení.

12. Prechodné ustanovenia
Corpo 9.4 un 9.7 platia až od 1.11.2016. V období pred 1.11.2016 sú povinnosti vyplývajúce z bodov 9.4 un 9.7 dobrovoľné (slúžia len na vyskúšanie funkcionality) a nebudú mať žiadny následok na hodnotenie etapy ani na celoročné hodnotenie.

0 0 voci
Valutazione dell'articolo
Impostare
Imposta avvisi
ospite
2 Commenti
Il più vecchio
L'ultimo I più votati
Feedback inserito
Visualizza tutti i commenti
Anton Gombár/ OM7AG
Anton Gombár/ OM7AG
3 mesi fa

Nemôžem poslať hlásenie z OM AC . Sulla pagina http://www.hamradio.sk/Krátke vlny/ OM activity contest túto rubriku otvoriť nemôžem.

om0aao
verificabile
Rispondi a Anton Gombár/ OM7AG
3 mesi fa

Nie sú správne nasadené SSL, lebo niečo je na takej doméne a niečo na inej. Otvor priamo http://omac.telesweb.sk/

Upozorňoval som na to emailom 16.10.2023, dostal som informáciuprepošlem info.”. Zrejme to ešte nie je opravené

2
0
Saremo felici per i tuoi commenti, Per favore, commento!X