Satellite AO-27 ancora attivo po 27 anni

Suona incredibile in età, quando contiamo la durata della vita dell'elettronica in mesi, ma il satellite AO-27 ha festeggiato il suo 27esimo compleanno. È stato rilasciato il 26 settembre 1993 nosičom Ariane-4. AO-27 bol prvým skutočne využiteľným FM satelitom, ktorý umožňoval rádioamatérsku komunikáciu s jednoduchým zariadením. Taktiež bol prvým satelitom, cez ktorý bolo uskutočnené spojenie D-Star módom. Orbita vo výške 800 km umožňuje solídne pokrytie zemského povrchu. Najnovšie informácie o AO-27 nájdete na https://www.ao27.net/

Prevádzka sa realizuje na downlink 436.795 MHz s uplinkom 145.850 MHz FM módom. Samozrejme je potrebné zohľadniť Dopplerov efekt posunu frekvenciehlavne v pásme 70 cm. Obe antény AO-27 majú lineárnu polarizáciu.