Filtro di input superiore per i concorsi – preselettore di cristallo

I concorsi saranno sicuramente il test più difficile per qualsiasi ricevitore. In alcune aree, un gran numero di concorrenti è concentrato in una piccola area, niekedy aj QRO. Aby sa mohli plnohodnotne zúčastňovať contestov, je dôležité, aby sa navzájom nerušili. Vzájomné rušenie vedie k nervozite, quando nie je možné prečítať slabú protistanicu v rušení od suseda vzdialeného pár sto metrov cékviaceho o pätnásť kilohertzov vyššie….

Big guns väčšinu contestupresediana jednej frekvencii. Ich cieľom je mať čo najsilnejší signál v cieľovej oblasti a nerušený príjem, aby mohli slabé signály prečítať. Pri riešení tejto otázky sa môže dopracovať až ku špeciálnemu kryštálovému filtru laditeľnému v úzkom rozsahu s potlačením nežiadúcich signálov až o -80 dB….

Peter Haylett G3IPV sa dlhé roky venuje experimentovaniu so selektívnymi filtrami na vstupe prijímača. Nasledujúci obvod, ktorý vyvinul sa vyznačuje špičkovými parametrami a nízkou cenou. Preladenie filtra je asi 6 kHz, šírka pre pokles o -3 dB asi 500 Hz a stopband dosahuje hodnotu -80 dB (vo vzdialenosti 4 kHz) Su 7 MHz pásme. Sopra 14 MHz je rozladenie dvojnásobné, Su 3,5 MHz polovičné. Rovnako je to aj so šírkou pásma. Na vyššie pásma je problém so zháňaním vhodných kryštálov a dosiahnuté výsledky bývajú slabšie.


Schéma zapojenia je veľmi jednoduchá. Vo vzorke boli použité kryštály so sériovou rezonanciou na 7020 kHz v puzdre HC6U. Šestica kryštálov bola vybratá z väčšieho počtu, aby ich frekvenčné rozdiely boli čo najmenšie (fare 100 Hz).Tieto kryštály sú v UK bežne dostupné za nízku cenu. C1, C2, C3 a C4 sú miniatúrne kapacitné trimre 0 – 20 pF. Kondenzátor C5 má kapacitu 75 pF. Aby nedochádzalo k rozlaďovaniu rukou, ladiaci gombík s oskou kondenzátora je spojený nevodivým materiálom.

Aby bolo možné skutočne dosiahnuť potlačenie nežiadúcich signálov o -80 dB je nutné samozrejme celý filter stieniť. Súčiastky nie sú umiestnené na plošnom spoji, ale na pájkovacej lište. Všetky spoje musia byť čo najkratšie.

Nastavenie filtra spočíva v nastavení C1C4 na minimálny útlm. Do takého filtra samozrejme nie je možné zavysielať, iba ak miliwattmi. Pri použití separátnych antén na príjem a vysielanie a RX konektora na tranceivri je hotovo. Ináč je potrebné zaradiť relé tak, aby ani omylom nebolo možné do filtra zavysielať

3 2 voci
Valutazione dell'articolo
Impostare
Imposta avvisi
ospite
0 Commenti
Feedback inserito
Visualizza tutti i commenti
0
Saremo felici per i tuoi commenti, Per favore, commento!X