OK-OM DX CW contest 2023

Dátum pretekov

Druhý celý víkend v novembri, 11.11.2023 od 12:00 UTC do 12.11.2023 11:59 UTC

Typ prevádzky

CW

Pásma

1,8 až 28 MHz, mimo pásiem WARC

Kategórie

T41 SDR transceiver
T41 SDR transceiver

Jediný operátor – všetky pásma, výkon do 1500 W (SOAB HP)

Jeden operátor – všetky pásma, výkon do 100 W (SOAB LP)

Jeden operátor – jedno pásmo, výkon do 1500 W (SOSB HP)

Jeden operátor – jedno pásmo, výkon do 100 W (SOSB LP)

Jeden operátor – QRP (výkon do 5 W, len všetky pásma)

Multioperátor, jeden vysielač (MS) – všetky pásma, výkon podľa podmienok povolenia

Poslucháči (SWL)

Používanie DX clusteru je povolené vo všetkých kategóriách. Jeden operátor sa môže prihlásiť do viacerých kategórií a) – e) (napr. súčasne SOAB, SO SB 20m a SO SB 80m). Pre kategóriu MS: Najkratší pracovný čas na jednom pásme je 10 minút. Rýchla zmena pásma na získanie nového násobiča je povolená (t. j. pri nadviazaní spojenia na pásme A je možné urobiť násobič na pásme B a vrátiť sa na pásmo A).

Nadväzovanie QSO

OK/OL/OM bude nadväzovať spojenia len so stanicami mimo OK/OL/OM. Stanice mimo OK/OL/OM nadväzujú spojenia len so stanicami OK/OL/OM. Spojenie s jednou stanicou je platné len raz na každom pásme.

Predávaný kód

OK/OL/OM: RST + kód okresu (napr. 599 BPZ). Stanice mimo OK/OL/OM: RST + poradové číslo spojenia začínajúce 001.

Násobiče

OK/OL/OM: prefixy podľa princípu WPX pre každé pásmo zvlášť. Stanice mimo OK/OL/OM: okresy na každom pásme zvlášť.

Body za spojenia

OK/OL/OM: EÚ = 1 bod, mimo EÚ = 3 body, stanice z EÚ: 1 bod, stanice mimo EÚ: 3 body.

Výsledok

Celkový výsledok je súčinom celkového počtu bodov a celkového počtu násobičov.

Pravidlá pre poslucháčov

Smerová anténa na 10m
Smerová anténa na 10m

Poslucháči môžu započítať každú stanicu v každom pásme len raz. Za každé správne zaznamenané QSO (dátum, UTC, pásmo, značka stanice, vyslaný súťažný kód a značka protistanice) na každom pásme 1 bod (počúvaná stanica je na tom istom kontinente ako poslucháč) alebo 3 body (počúvaná stanica je na inom kontinente ako poslucháč). Ak sú teda zaznamenané obidva kódy, ide o dva samostatné záznamy a body sa počítajú za obidve stanice, každá na samostatnom riadku v súťažnom denníku, vrátane skóre a prípadného násobiteľa – v tomto prípade teda za počúvanie kompletného spojenia možno získať až 4 body (3+1) a až 2 násobiče. SWL z územia OK a OM získavajú body za počúvanie všetkých staníc, ostatní SWL získavajú body len za počúvanie staníc OK/OL/OM. Násobiče pre SWL z OK a OM sú prefixy staníc mimo OK/OL/OM a okresy staníc OK/OL/OM bez ohľadu na pásma. Násobiče pre SWL mimo OK a OM sú okresy staníc OK/OL/OM na každom pásme zvlášť.

Denníky

Všetky denníky musia byť odoslané do jedného týždňa po pretekoch, t. j. do 19.11.2023 23:59 UTC

Elektronické denníky

Denníky sa prijímajú len v elektronickej podobe prostredníctvom webového rozhrania. Papierové časopisy sú z hodnotenia vylúčené. Jediný dostupný formát denníka je Cabrillo formát

Všetky denníky musia obsahovať nasledujúce informácie pre každé QSO: dátum, UTC, pásmo, značka protistanice, vyslaný kód, prijatý kód. Odoslaný kód (district) sa nevyžaduje pre každé QSO, ale musí byť uvedený v súhrne (pole SOAPBOX).

Vždy sa posiela len jeden súhrnný log, aj keď stanica robí logy vo viacerých jednopásmových kategóriách.

Kategórie sa uvádzajú v hlavičke súboru Cabrillo, v jednom riadku CATEGORY, postupne a oddelené čiarkou (napr. „CATEGORY: SINGLE-OP ALL HIGH, SINGLE-OP 10M HIGH“) – podrobné pokyny tu.

Odporúčané označenia kategórií:

ECO 20/40m smerový yagi anténa
ECO 20/40m smerový yagi anténa

SINGLE-OP ALL HIGH

SINGLE-OP 160M HIGH

SINGLE-OP 80M HIGH

SINGLE-OP 40M HIGH

SINGLE-OP 20M HIGH

SINGLE-OP 15M HIGH

SINGLE-OP 10M HIGH

SINGLE-OP ALL LOW

SINGLE-OP 160M LOW

SINGLE-OP 80M LOW

SINGLE-OP 40M LOW

SINGLE-OP 20M LOW

SINGLE-OP 15M LOW

SINGLE-OP 10M LOW

SINGLE-OP ALL QRP

MULTI-ONE

SWL

CHECKLOG

Programy priamo podporujúce OK/OM DX Contest nájdete tu

Pre ostatné logy odporúčame použiť nastavenia pre WPX (pre stanice OK/OL/OM) alebo IARU HF Championship (non-OK/OL/OM) – elektronický log NESMIE mať vyznačené body a násobitele, ani pripočítané celkové skóre.

Vysvetlenie pre poslucháčov

Diverzný príjem na RSPduo
Diverzný príjem na RSPduo

Všetky denníky musia obsahovať nasledujúce informácie pre každé QSO: dátum, UTC, pásmo, značka počúvanej stanice, vyslaný kód, značka protistanice, body, nový násobič.

V každom denníku (aj elektronickom) by mal byť uvedený súhrn, ktorý by mal obsahovať nasledujúce informácie pre každé pásmo: počet QSO, počet bodov, počet násobičov. Mal by tiež obsahovať kategórie, v ktorých účastník vstupuje, popis zariadenia, meno, adresu pre písomnú korešpondenciu, e-mail a čestné vyhlásenie o dodržaní podmienok súťaže.

Denník poslucháča je potrebné zaslať v elektronickej podobe na e-mailovú adresu okomdxc [at] crk.cz Okrem toho sa na denníky poslucháčov vzťahujú podmienky podľa bodu 11.

Poradie, diplomy a ceny

Účastníci sú hodnotení v troch divíziách – OK/OM, EU, DX. V každej divízii sa zostaví poradie podľa kategórií. Diplom v elektronickej podobe na vytlačenie je súčasťou výsledkovej listiny. Okrem toho bude zo všetkých staníc vyžrebovaných 10 účastníkov, ktorí dostanú suvenír… Okrem toho môžu víťazi jednotlivých kategórií získať plaketu, ak urobia aspoň 73 QSO v kategórii jednopásmových staníc, 200 QSO v kategórii QRP alebo 400 QSO v kategórii všetkých pásiem. Stanica môže v danom roku získať maximálne jednu plaketu za kategóriu, v ktorej získala najviac bodov. Zoznam plakiet a príslušných sponzorov je uvedený v prílohe k pravidlám súťaže a priebežne sa aktualizuje. V mnohých kategóriách sa stále hľadajú sponzori! Ak máte záujem pomôcť podporiť tieto preteky, kontaktujte prosím súťažný výbor (e-mail: okomdxc [at] crk.cz).

Vyradenie denníka z hodnotenia

Denník, ktorý obsahuje viac ako 20 % nesprávnych spojení, môže byť z hodnotenia vyradený.

Diskvalifikácia

Porušenie pravidiel súťaže, nešportové správanie alebo započítanie veľkého počtu neoveriteľných spojení môže byť dostatočným dôvodom na diskvalifikáciu.

Všetky rozhodnutia súťažného výboru sú konečné. Organizátorom súťaže je Český rádioklub.

Plakety

Plakety OK/OM DX Contest-u tu

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x