Holickýカップ 2021

21. ホリキーカップレースの年が開催されます 24.4.2021, 時間内に: から 06:00 行う 08:00 自己 (から 04:00 行う 06:00 UTC). Organizátorom pretekov je rádioklub OK1KHL a mesto Holice. 忘れないで, že v pretekoch je aj kategória NOVICE a denníky na vyhodnotenie sú prijímané robotom.

Stručné podmienky pretekov Holický pohár 2021

Yaesu FT-817
Yaesu FT-817

日にち: 24.4.2021 から 04:00 行う 06:00 UTC. Každú stanicu môže obsluhovať iba jeden operátor. Zúčastniť sa môžu OK / OL / OMステーション. S každou stanicou bude uznané uzná iba jedno spojenie. ファッション: CW, SSB. バンド: 3520-3560, 3600-3650 a 3700-3770 kHz. カテゴリー: CW, SSB, 混合, QRP, NOVICE a CHECKLOG. パフォーマンス: 最大. 100 W, QRP 5 W, 初心者 10 W. 競技コード: RS (T) + okresný znak. スコアリング: 1 QSO = 1 bod, 1 okresný znak = 1 乗数. 合計スコア: súčin počtu bodov a jedinečných násobičov. 日記: 行う 14 dní po pretekoch prednostne vo formáte Cabrillo na web http://hp.nagano.cz príp. e-mailom na hp(頭)ok1khl.com nebo poštou na adresu: ラジオクラブOK1KHLホリツェ, Bratov Čapků 871, 53401 ホリツェ. Denník v inom formáte musí mať vyznačená QSO a násobiča a spočítané celkové skóre. Tiež musí obsahovať čestne vyhlásenie: “Prehlasujem, že som dodržal povoľovacie podmienky a súťažné podmienky pretekov a že uvedené údaje sú pravdivé.

ソース: web OK1KHL

0 0 投票
記事の評価
アラートを設定する
ゲスト
0 コメントコメント
フィードバックが挿入されました
コメントをすべて表示
0
コメントをお待ちしております, お願いします, コメント!バツ