Kalkulátor výkonového útlmového článku – atenuátora

Vypočítať útlmový pí-článok (atenuátor) nie je nič zložité, stačí siahnuť po odbornej literatúre či programe. Bert PA1B však napísal program, presnejšie excelovské makro, ktoré vypočítava aj výkonové zaťaženie jednotlivých prvkov. Vysvetľuje to nasledovný obrázok:

Atenuátor 7dB pre výkon 10W
Atenuátor 7dB pre výkon 10W

V zadaní si určím útlm, vstupný/výstupný výkon a výkonovú zaťažiteľnosť rezistorov. Makro prepočíta vhodnú kombináciu rezistorov z rady E12, ktorá je bežne dostupná. Ukážkový atenuátor je možné zložiť z dvoch rezistorov 330 ohm/2W a jedného 680 ohm/1W, dvoch 100 ohm/2W s jedným 470 ohm/0,5W a na výstupnej strane stačí jeden 150 ohm/1W s 1000 ohm/0,1W. Naviac skript vypočítava vstupné, výstupné napätie, pretekajúci prúd a presnosť hodnoty paralelne spojených rezistorov. K dispozícii sú hodnoty útlmu 1 ,2 , 3, 7, 10 alebo 20 dB.

Excelovský kalkulátor výkonového útlmového článku nájdete na https://a29.veron.nl/wp-content/uploads/2015/12/PowerAtt.xls