Rekordné spojenia na 144 MHz P41E

Etienne P41E na videách ukazuje spojenia na 144 MHz v FM na vzdialenosť 4919km a v SSB na 5156km. Etienne sa narodil v Bonaire, ale žije v Arube už dve desiatky rokov. V mladom veku začínal na CB odkiaľ sa prepracoval k HAM a satelitnej prevádzke.