Memoriál Ondreja Oravca, OM3AU 2023

Preteky organizuje SZR na počesť Ondreja Oravca, OM3AU, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o rozvoj VKV na Slovensku. Hodnotené budú slovenské aj zahraničné stanice.

Termín

prvý celý víkend v júni od soboty 14,00 do nedele 14,00 UTC

Kategórie

1.   144 MHz – Single

2.   144 MHz – Multi

3.   432 MHz – Single

4.   432 MHz – Multi

Kenwood TS-2000 TCVR
Kenwood TS-2000 TCVR

Módy

CW a FONE

Súťažný kód

RS(T) + poradové číslo spojenia od 001 + WW lokátor

Bodovanie

Jeden kilometer preklenutej vzdialenosti sa rovná 1 bod. Za spojenie so stanicou vo vlastnom malom štvorci lokátora sa počíta 1 bod.

Výsledok

Súčet bodov za spojenia.

V ostatnom platia Všeobecné podmienky pretekov a súťaží na VKV.

Pridaj komentár