N1MM+ Logger update

Populárny N1MM+ Logger prináša v novej verzii 1.0.9106 odstránenia niektorých bugov či vylepšenia. Vylepšená by mala byť najmä funkcionalita SDR (vrátane servera), kde v niektorých prípadoch dochádzalo ku zamrznutiu programu. Štandardne sa update ponúka v programe automaticky ale je možné aj manuálne stiahnutie z https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/categories/programlatestupdate/

Pridaj komentár