Návrh všeobecného povolenia na prevádzku rádiových zariadení PMR 446

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky Továrenská č. 7, P.O. BOX 18, 810 06 Bratislava 16
TÚ SR zverejnil návrh všeobecného povolenia na prevádzku rádiových zariadení PMR 446

Tlačová správa

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) zverejnil na svojich stránkach návrh všeobecného povolenia na prevádzku rádiových zariadení pre hlasovú komunikáciu označovaných ako PMR 446, ktoré pracujú vo frekvenčnom pásme 446,000 – 446,100 MHz. Tieto zariadenia sa v zahraničí tešia veľkej popularite.Pásmo PMR 446 v nedávnej minulosti využíval rezort obrany, ktorý ho mal pôvodne uvoľniť až po roku 2005. Rezort obrany však pásmo uvolnil skôr a TÚ SR preto pripravil návrh všeobecného povolenia, ktorý bude zverejnený vo vestníku. Po zverejnení bude plynúť 30 – dňová lehota na pripomienkovanie návrhu.

Toto povolenie bude oprávňovať fyzické ako aj právnické osoby zriadiť a prevádzkovať na území Slovenskej republiky uvedené zariadenia bez akéhokoľvek ďalšieho povolenia za podmienok stanovených vo všeobecnom povolení.

Povolenie bude platiť výlučne pre zariadenia so zabudovanou anténou. Maximálny povolený výkon bude 500 mW ERP.

Zariadenia budú musieť spĺňať technické požiadavky podľa § 3 Nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.

Zariadenia prevádzkované na základe tohto povolenia nebudú mať právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách.

Zakázané bude na zariadeniach robiť akékoľvek mechanické alebo elektrické úpravy, pripojovať vonkajšie antény.

Vysielacie zariadenia sa používajú napr. pri montážach, geodetických prácach, na stavbách, pri zabezpečovaní športových podujatí a všade tam, kde je potrebné zabezpečiť spojenie na relatívne krátke vzdialenosti.

Návrh všeobecného povolenia nájdete na http://www.teleoff.gov.sk/Diskusie/pmr.html

V Bratislave 4. júna 2003.

Bližšie informácie:
Roman Vavro, hovorca TÚ SR
Tel.: 02/57 88 15 52
e-mail: roman.vavro@teleoff.gov.sk

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x