Odpoveď TÚ SR na Petíciu

80mTelekomunikačný úrad SR vyslovil listom z 5.marca 2007 poďakovanie za Petíciu. Keďže požiadavky Petície sú identické s pripravenými zmenami vo všeobecne záväznom právnom predpise, chápe ju ako podporné stanovisko v postupných krokoch, ktoré TÚ SR v legislatívnej oblasti amatérskej služby uskutoční.

Požadovanými zmenai sú:

  • zrušenie znalosti telegrafie pri overovaní osobitnej odbornej spôsobilosti
  • zmena súčasných štyroch operátorských tried na dve triedy, a to Extra a Novice

Z uvedeného teda vyplýva, Dat požiadavky Petície budú zapracované v plnej miere do nových PP. Telekomunikačný úrad SR ďalej vyjadril poďakovanie aj za ďalšie podnety (tie boli v druhej obálke) s tým, že ich bude brať do úvahy pri tvorbe následných úprav v predpisoch pre amatérsku službu.

0 0 stemmen
Artikel evaluatie
Opgericht
Meldingen instellen
gast
0 Opmerkingen
Feedback ingevoegd
Bekijk alle reacties
0
We zullen blij zijn met uw opmerkingen, Alsjeblieft, opmerking!x