Nová verzia PowerSDR

FlexRadio Systems uvoľnilo novú verziu PowerSDR softwaru vo verzii 2.5.3. Obsahuje opravu viacerých chýb predošlých verzií a niekoľko vylepšení. Zaujímavou je uloženie úrovní signálov “vodopádu” podľa pásiem či praktické automatické vypnutie splitu po zmene módu. Urobené boli aj zmeny kvôli kompatibilite s Windows8. Download: http://support.flexradio.com/

Pridaj komentár