Nové podmienky pretekov Aktivita 160m

1. Určení závodu
Závod je určen pro OK a OM stanice a koná se ve dvou samostatných částech – SSB a CW. SSB část probíhá vždy prvé pondělí v měsíci, CW druhé pondělí v měsíci, vždy od 21:30 do 22:30 místního času v ČR. Každá část má 12 měsíčních kol. Jednotlivé stanice se mohou zúčastnit libovolného počtu kol v ročníku, který začíná v lednu a končí v prosinci. Závodí se v pásmu 160 m v kmitočtovém segmentu 1850 kHz až 1950 kHz.

2. Soutěžní kategorie
Závod (obě jeho části – SSB i CW) je vypsán pro OK a OM vysílače i posluchače v následujících kategoriích:
Single operator Low (SOLP)
Single operator QRP (SOQRP)
SWL
Klubové stanice (stanice právnických osob) se mohou závodu účastnit v kategorii Single operator.
Poznámka: výkon u kategorie Low nepřesahuje 100 W při dodržení ustanovení povolovacích podmínek (vyhláška č. 156/2005 Sb., příloha 1, tabulka 1 a 2). Výkon kategorie QRP je omezen na 5 W.

3. Předávaný kód
Předávaný kód je složen z RS/RST, třímístného pořadového čísla spojení počínaje 001 a okresním znakem (viz seznam na www.crk.cz/CZ/OKRZNC.HTM).

CW pastička
CW pastička

4. Bodování
1 QSO = 1 bod. Násobiče nejsou.
U SWL je výsledek roven počtu jednotlivých odposlechnutých stanic.
Výsledek se předává vyhodnocovateli prostřednictvím hlášení.

5. Obsah hlášení
Hlášení musí obsahovat vlastní značku, druh provozu a soutěžní kolo (např. CW 09/2006), počet spojení (tedy zároveň počet bodů) a soutěžní kategorii a to v uvedeném pořadí. Pokud kategorie není uvedena, bude stanice hodnocena v kategorii SOLP.
Elektronicky zasílané hlášení (e-mail, PR) musí jako předmět obsahovat značku stanice, druh provozu a identifikaci kola (např. OK1XXX SSB 07/2006).
Hlášení může obsahovat krátkou poznámku (do 30 znaků včetně mezer), obsahující údaje o zařízení, výkonu, anténě, operátorovi (např. YL nebo junior op). Tato poznámka bude uveřejněna ve výsledkové listině.
Hlášení dále může obsahovat jakékoli připomínky a hodnocení závodu ze strany účastníka závodu v rozsahu do 2000 znaků včetně mezer, tzv. Soapbox. Soapbox bude uveřejněn na konci výsledkové listiny.
Pokud bude stanice obsluhována X/YL nebo QRPP (do 1 W), je to vhodné rovněž v hlášení uvést.
Elektronicky zasílané hlášení nesmí obsahovat nic jiného než výše uvedené údaje. Za pravdivost údajů v hlášení a dodržení podmínek závodu i povolovacích podmínek odpovídá účastník závodu a nemusí to deklarovat zvláštním prohlášením.

6. Předávání hlášení
Hlášení se předávají prostřednictvím internetového formuláře www.a160.net (doporučený způsob, který prakticky vylučuje vznik chyb). Návod k použití formuláře je dostupný na odkazu „help“ na tomto formuláři.
Hlášení je dále možno předat e-mailem nebo packetem nebo bezprostředně po závodě radiem vyhodnocovateli na frekvenci 1850 kHz plus minus QRM nebo zaslat poštou.
Tím, že účastník závodu předá v jakékoli formě hlášení zároveň prohlašuje, že dodržel tyto podmínky závodu Aktivita 160 m a předpisy, platné pro provoz amatérských vysílacích stanic aniž by musel takové prohlášení v hlášení uvádět.

N1MM rádioamatérsky log a Icom TCVR pripravené do contestu
N1MM rádioamatérsky log a Icom TCVR pripravené do contestu

7. Termín předání hlášení
Uzávěrka příjmu hlášení je 14 dnů po skončení příslušného soutěžního kola. Rozhodující je den přijetí hlášení vyhodnocovatelem.

8. Deníky ze závodu
Zasílání deníků z tohoto závodu není povinné. Každý účastník závodu však může deník zaslat dobrovolně v elektronické formě jako soubor *.txt, *.doc, *.pdf, *.zip nebo *.xls. Soubory jiných formátů budou odmítnuty. Za obsah souboru odpovídá jeho odesilatel. Doporučuje se úpravu deníku přizpůsobit specifikaci CABRILLO (viz např. http://www.kkn.net/~trey/cabrillo/). Největší možná velikost souboru je 50 kB, delší soubory budou odmítnuty. Deník může být zaslán prostřednictvím internetového formuláře nebo jako příloha e-mailu. Jiný způsob zasílání není možný. Deníky se přijímají ve stejném termínu jako hlášení, zveřejňují se až po uzávěrce příslušného kola. Jednotlivé deníky jsou dostupné pomocí odkazů na konci výsledkové listiny kola.

9. Výsledková listina
Po uzávěrce příjmu hlášení vyhodnocovatel vygeneruje výsledkovou listinu kola. Současně s výsledkovou listinou se doplní průběžná tabulka ročního vyhodnocení. Tyto informace jsou dostupné na www.a160.net, výsledková listina je šířena sítí PR (adresář ZAVODY) a vystavena na http://www.crk.cz/CZ/RESULTC.

10. Adresy pro zasílání hlášení a deníků
Internetový formulář: www.a160.net (je určen pro zasílání hlášení a deníků a lze na něm sledovat vyhodnocení soutěže).
E-mail: za CW na cw@a160.net, za SSB na ssb@a160.net, a pomocí PR OK1NE.
Poštovní adresa: Ing. Julius Reitmayer, OK1NE, U Zámečku 934, 530 03 Pardubice.

11. Spory
Proti rozhodnutí vyhodnocovatele je možno se odvolat k pořadateli závodu. Rozhodnutí pořadatele závodu je konečné. Pořadatelem závodu je Český radioklub.

Za upozornenie TNX OK1DOZ.

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x