OM SSB preteky

Termín:  Preteky sa konajú tretiu sobotu v septembri od 04,00 do 06,00 UTC, t.j. od 06,00 do 08,00 hod. letného času, a to v dvoch jednohodinových etapách. V každej etape je možné nadviazať s tou istou stanicou na každom pásme jedno platné spojenie. Nadväzujú sa spojenia so stanicemi z OM a OK. Súbežne s OM SSB pretekmi prebieha aj  OK SSB závod a platia spojenia aj s účastníkmi tohto preteku.

Pásma: Preteky prebiehajú v pásmach 80m a 160m v týchto segmentoch:

SSB: 1840–1950 kHz, 3700–3770 kHz

Kategórie:

– obe pásma, výkon podľa povoľovacích podmienok

– obe pásma, výkon do 100 W

– poslucháči

Súťažný kód: Vymieňa se kód zložený z RS, poradového čísla spojenia a okresného znaku, napr. 59 001 BAC. Pri vysielaní aj zápise do denníka je potrebné dodržať presný tvar kódu, ináč bude spojenie vyhodnotené ako chybné.

Bodovanie: Každé nadviazané spojenie sa hodnotí jedným bodom. Spojenie je neplatné, ak má stanica v denníku akúkoľvek chybu v prijatej značke alebo v prijatom kóde.

Násobiče: Násobičmi sú okresy, počítajú sa na každom pásme a za každú etapu zvlášť (jeden okres je možné započítat maximálne ako 4 násobiče – 1. etapa 80 m, 2. etapa 80 m, 1. etapa 160 m, 2. etapa 160 m). Vlastný okres sa ako násobič nepočítá. Násobičmi sú aj okresy OK staníc.

Výsledok: Celkový výsledok sa vypočíta vynásobením súčtu bodov za spojenia celkovým počtom násobičov.

Denníky: Deníky sa posielajú len vo formáte Cabrillo. Denníky treba poslať najneskôr do 14 dní po pretekoch cez webové rozhranie na stránke kv.szr.sk, rubrika OM SSB preteky. Ak stanica nepošle denník na vyhodnotenie (aspoň pre kontrolu), bude spojenie s touto stanicou započítané len v prípade, že sa objaví aspoň v piatich denníkoch.