Działanie serwera klubu radiowego OK2KKW zostało zawieszone do odwołania

Zlikwidowano do odwołania działalność niezależnego serwera informacyjnego Klubu Radiowego OK2KKW. Członkowie klubu radiowego będą się konsultować, zdali bude provoz tohoto serveru a dalších veřejně prospěšných radioamatérských aktivit ještě v nějaké formě pokračovat, nebo zda bude tato soukromá podpora VKV radioamatérského provozu, nejen v OK, ale i v dalších evropských zemích, definitivně zrušena.

Důvody tohoto rozhodnutí jsou asi zřejmé. Je to především nenávist významné části radioamatérské komunity vůči těm, kteří až dosud zajišťovali provoz tohoto nezávislého informačního serveru. Nenávist, která vyústila v napadání, které již nemá nic společného s principy hamspiritu. Napadání, které je specifickou českou odměnou za to, že provozovatelé webových stránek OK2KKW během celých let požadovali po představitelích ČRK, aby se chovali otevřeně a čestně. Więc, aby českou radioamatérskou VKV obec postupně zbavili reliktů minulosti, křivého, zákulisního a prospěchářského jednání, tak rozšířeného mezi exponenty bývalého režimu i jejich duševních dědiců. Je smutnou skutečností, že takové způsoby myšlení, na hony vzdálené původním idejím hamspiritu, jsou bohužel stále tak silně přítomny v mysli mnohých z nás. A proto přišel čas k nutnosti zásadního přehodnocení dosavadní činnosti provozovatelů těchto informačních webových stránek. Důkladnému zvážení, zda vůbec ještě bude mít nějaký smysl snažit se pokračovat v práci pro radioamatérskou veřejnost.

Do okamžiku finálního rozhodnutí členů radioklubu dočasně ponecháváme v provozu náš diskusní board. Nehodláme jej však po tuto dobu administrovat. Dosud jsme také (z technických důvodů) nevypnuli náš maják.

Omlouváme se prozatím těm, kteří v dobré víře podpořili zachování provozu našich stránek. Slibujeme, že při uvažování, co bude s tímto serverem dál, váš hlas nezapadne.

0 0 głosy
Ocena artykułu
Ustawiać
Ustaw alerty
Gość
0 Uwagi
Dodano opinię
Zobacz wszystkie komentarze
0
Będziemy wdzięczni za Twoje komentarze, Proszę, komentarz!x