Ocena Miejsca Pamięci OTC SARA SSB 2020

W niedziele 10. maj 2020 odbyła się foniczna część wyścigu godzinowego, Memoriał OTC SARA. Wiosenna część SSB odbyła się około 60 stacje. odbyły się wyścigi telegraficzne 33 súťažiacich staníc a jeden rádiový poslucháč (SWL). Ty ja
vyhodnotenie Memoriálu OTC SARA SSB 2020


TNX OM3CAQ