Ako merať kvalitu antény?

Smerová KV anténaAnténa, ako najdôležitejší element rádioamatérskeho reťazca, závažnou mierou vplýva na efektivitu prevádzky. Je mnoho spôsobov ako merať anténu. Často sa však stáva, že kým jeden rádioamatér danú anténu chváli, iný na ňu nenájde dobrého slova. Na vlastnosti antény totiž závažnou mierou vplýva jej reálne umiestnenie v priestore. Nie je veľa rádioamatérov, ktorí by mohli mať viacero antén v jednom QTH a prepínať medzi nimi. Ako ich teda porovnať, ako merať kvalitu antény?

S rozvojom internetu a techniky dostali rádioamatéri k dispozícii vec, ktorá sa na to vynikajúco hodí: remote SDR prijímače. SDR vďaka použitej technológii umožňuje veľmi dobré meranie sily signálu. Čo teda k celému meraniu bude potrebné?

  • osloviť pár rádioamatérov s Vášho okolia
  • nájsť voľnú frekvenciu
  • merať

Samotné meranie prebieha tak, že si vyberiete nejaký remote SDR príjímač a nájdete voľnú frekvenciu. Napríklad WebSDR Doubravka http://websdr.hrad-doubravka.cz http://websdr.xn--pirti-zqa.eu/ alebo http://websdr.sp3pgx.uz.zgora.pl:8901 či http://websdrns.no-ip.org:8901/

Screenshot WebSDR so silou signálu na S-metri

Všetci zúčastnení rádioamatéri si nastavia túto frekvenciu a rovnaký výkon, napríklad 100W. Prvý rádioamatér týmto výkonom vyšle nosnú po dobu niekoľkých sekúnd. Nameraná hodnota z remote SDR bude povedzme -84 dBm. Hneď po ňom vyšle nosnú rovnakým výkonom druhý rádioamatér. Ak bude hodnota -88 dBm, bude to znamenať, že anténa prvého rádioamatéra je voči tomuto remote SDR o 4 dB lepšia.

Pri meraní sa vyskytuje určitá chyba: premenlivosť podmienok šírenia, nepresnosť odčítania, nameranie sily signálu aj s rušením, rozdielnosť vzdialenosti, smerovosť atď.

Vhodné je meranie realizovať voči viacerým remote SDR prjímačom a v rozdielne časy. Väčším počtom meraní sa presnosť zvyšuje. A pokiaľ Vaša anténa bude desaťkrát z desiatich meraní slabšia oproti kolegovej nastáva čas obzrieť sa po novej anténe alebo napájači. Zvyčajne rátame so stratou nového koaxiálneho kábla, ale desaťročný kábel už zďaleka nemusí mať kalkulovanú stratu 1,5 dB ale 5,5 dB.

Popisovaný spôsob merania kvality antény je rýchly a nenáročný, dostupný prakticky každému rádioamatérovi. Vyskúšali ste? Napíšte, ako obstála Vaša anténa!