Pozvánka na HA DX Contest 2013

Tento víkend, presne 19.-20.januára 2013 od 12.00UT do 12.00UT sa koná HA DX Contest. Tibor HA1AH pozýva všetkých rádioamatérov do tohto preteku.

Najdôležitejšie body propozícií HA DX Contestu:

  • Pásma: 160, 80, 40, 20,15 a 10 m
  • Módy: CW a SSB
  • Kód pre stanice mimo Maďarska: RST + číslo spojenia od 001
  • HA stanice dávajú skratku regiónu (ZA, GY, VA, KO, VE, SO, TO, BA, FE, BP, NG, HE, PE, SZ, BE, CS, BN, BO, SA, HB)

Denníky vo formáte Cabrillo posielajte na hadx@mrasz.axelero.net ako prílohu alebo môžu byť uploadované na stránke http://www.ha-dx.com. Na tejto stránke nájdete aj kompletné propozície HA DX Contestu. Opýtať sa môžete prostredníctvom emailu na contestmanager@mrasz.axelero.net

Pokiaľ účastník preteku nemá možnosť zaslať denník vo formáte Cabrillo, môže spojenia ručne zadať na uvedenej stránke.

Pridaj komentár