Pozvánka na HA DX Contest 2010

O pár dní, presne 16.-17.januára 2010 od 12.00UT do 12.00UT sa koná HA DX Contest. Tibor HA1AH pozýva všetkých rádioamatérov do tohto preteku.

Najdôležitejšie body propozícií HA DX Contestu:

  • Pásma: 160, 80, 40, 20,15 a 10 m
  • Módy: CW a SSB
  • Kód pre stanice mimo Maďarska: RST + číslo spojenia od 001
  • HA stanice dávajú skratku regiónu

Denníky vo formáte Cabrillo posielajte na hadx@mrasz.axelero.net ako prílohu alebo môžu byť uploadované na stránke http://www.ha-dx.com. Na tejto stránke nájdete aj kompletné propozície HA DX Contestu. Opýtať sa môžete prostredníctvom emailu na contestmanager@mrasz.axelero.net

Pokiaľ účastník preteku nemá možnosť zaslať denník vo formáte Cabrillo, môže spojenia ručne zadať na uvedenej stránke.

Pridaj komentár