Pozvánka na II.subregionál 2004

II.subregione preteky sú z 1.-2.mája 2004 od 14.00 do 14.00 UTC. Súťaží sa v kategóriách podľa bodu 4 Všeobecných podmienok pretekov a súťaží na VKV v pásmach od 144 MHz po 76 GHz.

Kóty pridelené pre 2.Subregionálne preteky 2004

Značka Kóta Lokátor Kategórie
OM3KEE Veľká Javorina JN88UU 2, 4, 6, 8, 12
OM3KII Žalostiná JN88RT 2, 4, 6
OM3KHE Veľká Lúka JN99JC 2, 4, 6
OM3KKQ Bradlo JN88SQ 2, 4
OM3KVW Somár JN88NH 2
OM3KLJ Sitno JN98KJ 2, 4
OM0C Kubínska hoľa JN99PG 2, 4, 6, 8
OM5R Vápnik JN98HE 2, 4, 6, 12

Nahlasované kóty cez Internet si môžete pozrieť na http://www.vhf.sk/koty/reg_kotu.php. Denníky vo formáte EDI je potrebné zaslať najneskôr desiaty deň po conteste na adresu vyhodnocovateľa, ktorým je OM5CM, Ing.Pavol Zajac, Lúky 1111/12, 952 01 Vráble alebo emailom: vkvlogy@pobox.sk vo formáte EDI.

Prajeme teda súťažiacim pekné počasie, dobré podmienky šírenia a mnoho cenných QSO!

Pridaj komentár