Pozvánka na závod o Holický pohár 2006

Připomínáme závodníkům, že Holický pohár se koná již zanedlouho:
– -> V sobotu 29.4 2006 od 06:00 do 08:00 UTC <- –

Zároveň upozorňujeme, že v původně zveřejněných změněných podmínkách závodu bylo uvedeno že není nutno zasílat deník, což byla chyba. Pro hodnocení v závodě tedy je nutné zaslat deník. Omlouváme se, pokud jsme tím někomu způsobili zmatek.

PODMÍNKY ZÁVODU

 • Závod se koná 29.dubna 2006 od 06:00 do 08:00 UTC v pásmu 80 m v úsecích 3520 – 3560 kHz a 3700 – 3770 kHz.
  Provoz CW a SSB. Výzva pro telegrafii TEST HP, SSB provozem VÝZVA HOLICKÝ POHÁR. Závod je jen pro jednotlivce OK i OM s tím, že pokud se účastní klubová stanice, musí ji obsluhovat jen jeden operátor.

Kategorie

 • Mix ( CW i SSB ),
 • CW,
 • SSB
 • RP.
 • Dále bude v kategoriích MIX, CW a SSB vyhodnoceno samostatné pořadí stanic QRP (do 5 W výkonu).

Předávaný kód

 • RS nebo RST a okresní znak dle členění platného do konce roku 2001.

Bodování

 • za každé spojení 1 bod, s každou stanicí lze během závodu pracovat jen jednou.

Násobiče

 • okresní znaky.

Výsledek

 • součet bodů za spojení vynásobený součtem násobičů. V případě rovnosti rozhodne počet spojení v prvních 20, (eventuálně 40, 60) minutách.

 

SOUTĚŽNÍ DENÍK

 • zasílá se do 14 dnů po závodě poštou na adresu vyhodnocovatele Radioklub OK1KHL Holice, Bratří Čapků 872, 534 01 Holice v Čechách nebo na e-mailovou adresu: ok1khl@qsl.net, případně packet-radiem ok1khl@ok0phl. Deník musí obsahovat čestné prohlášení: „Prohlašuji, že jsem dodržel povolovací podmínky a soutěžní podmínky závodu a že uvedené údaje jsou pravdivé.“

 

Ceny pro vítěze

 • Prvních 10 stanic v každé kategorii obdrží diplom a výsledkovou listinu. Každá stanice na prvním místě v kategorii obdrží malý “Holický pohár” a Sborník HOLICE 2006, stanice s nejvyšším počtem bodů získává i velký putovní “Holický pohár” na dobu jednoho roku. Pokud se stanice stane absolutním vítězem ve třech ročnících za sebou, získává putovní pohár do osobního vlastnictví.

Seznam došlých deníků a výsledková listina budou zveřejněny na www.ok1khl.com a v radioamatérském tisku.

Rosťa OK1DXF, VO OK1KHL

Pridaj komentár