Prevádzkový aktív na VKV

Obdobná VKV súťaž ako prebieha na Slovensku je aj za riekou Morava. Minulý ročník sa podľa hlásení do nej zapojilo na 144 MHz 190 jednotlivcov a 44 klubov. Aj 432 MHz pásmo bolo obsadené, a to 82 jednotlivcami a 21 klubmi. Na mikrovlnných pásmach bola aktivita nižšia, ale aj tak je na 1296 MHz 22 jednotlivcov a 10 klubov. Na rozdiel od Slovenska, kde nový ročník už začal tu sa začína 16.1.2022 prvým kolom.

PODMIENKY VKV PA

Tento medzinárodný závod sa koná každú tretiu nedeľu v mesiaci od 08.00 UTC do 11.00 UTC.
Pretekov sa môžu zúčastniť aj zahraničné stanice za podmienok uvedených na http://www.crk.cz/ENG/DXCONTE.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

SINGLE OP – stanice pracujúce z jedného stanoviska obsluhované iba jedným a tým istým
operátorom a používajúci jednu rovnakú volaciu značku na všetkých pásmach bez akejkoľvek cudzej pomoci v
priebehu závodu.
MULTI OP – stanica pracujúca z jedného stanoviska obsluhovanej viac ako jedným operátorom a
používajúce zhodnú značku na všetkých pásmach

Omrznuté DL7KM antény
Omrznuté DL7KM antény na 70cm

1 144 MHz – single op. 11 5.7 GHz – single op.
2 144 MHz – multi op. 12 5.7 GHz – multi op.
3 432 MHz – single op. 13 10 GHz – single op.
4 432 MHz – multi op. 14 10 GHz – multi op.
5 1.3 GHz – single op. 15 24 GHz – single op.
6 1.3 GHz – multi op. 16 24 GHz – multi op.
7 2.3 GHz – single op. 17 47 GHz – single op.
8 2.3 GHz – multi op. 18 47 GHz – multi op.
9 3.4 GHz – single op. 19 76 GHz – single op.
10 3.4 GHz – multi op. 20 76 GHz – multi op.

DRUHY PREVÁDZKY

CW a fone (SSB, FM) v segmentoch podľa predpisov a odporúčaní IARU Región I. Spojenie EME, cross-band a cez pozemné či kozmické prevádzače sa nepočítajú.

KÓD

Vymieňa sa RS alebo RST, poradové číslo spojenia počnúc číslom 001 a WW-lokátor. Do tohto závodu platia aj spojení so stanicami, ktoré nepretekajú a ktoré nemusia, ale môžu, odovzdávať číslo spojenia. Tieto stanice musia súťažiacej stanici odovzdať RS alebo RST a WW lokátor. Do závodu je možné započítať s každou stanicou na každom súťažnom pásme jedno platné spojenie bez ohľadu na druh
prevádzky. Každá stanica smie mať v jednom danom okamihu na jednom pásme iba jeden signál.

VKV anténa na stožiari
Antény na tri VKV pásma na spoločnom stožiari

BODOVANIE

Za spojenie so stanicou vo vlastnom veľkom štvorci WW lokátora (prvé dve písmená a nasledujúce dve čísla) sa počítajú dva body. V susedných veľkých štvorcoch sú to tri body a v ďalších pásoch vždy o jeden bod viac ako v predchádzajúcich pásoch.

NÁSOBIČE

Veľké štvorce WW-lokátora, s ktorými bolo počas závodu pracované vrátane štvorca vlastného, ​​a to na každom pásme zvlášť. Vlastný WW lokátor je násobičom vždy bez ohľadu na to, ak sa so stanicou z vlastného lokátora nadviazalo spojenie, alebo nie.

VÝSLEDOK

Je daný súčtom bodov za spojenie vynásobený súčtom násobičov, a to na každom pásme zvlášť.

VUSC4WIN, program pro VHF/UHF závody od OK1DIX
VUSC4WIN, program pro VHF/UHF závody od OK1DIX

DENNÍKY

V elektronickej podobe vo formáte edi z jednotlivých kôl sa posielajú najneskôr piaty deň po závode, t.j. prvý piatok po závode, iba prostredníctvom robota na adrese vyhodnocovateľa: http://ok1kpa.com/pa/hlaseni.htm. Po obmedzenú dobu je možné akceptovať aj hlásenia, ktoré musia obsahovať vlastnú značku, vlastný WW lokátor, počet spojení, počet bodov za spojenie, počet násobičov, kategóriu, meno, kontaktný email a kontaktné telefónne číslo. Nepovinný údaj je označenie QRP stanice.

Každé kolo Prevádzkového aktívu bude vyhodnotené zvlášť a koncom roka bude vykonané vyhodnotenie celoročné, do ktorého budú každej súťažiacej stanici v každej kategórii na každom pásme započítané výsledky z jednotlivých kôl, v ktorých bola hodnotená.

Priebežné výsledky sú zverejňované na http://ok1kpa.com/pa/vysledky.htm.

DIPLOMY

Dostane víťaz každej kategórie na každom pásme, prípadne prvé tri stanice z každej kategórie, v ktorej bude hodnotených viac ako 15 staníc. Pre Prevádzkový aktív ďalej platia relevantné ustanovenia bodov 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 25, 26, 27, 28 Všeobecných podmienok pre závody na VKV http://www.crk.cz/VHFUHFGENC.

Prevádzkový aktív na VKV vyhodnocuje z poverenia SRK Radioklub OK1KPA.
Tieto podmienky schválila Rada Českého rádioklubu s účinnosťou od 17. januára 2021.

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x