Rádioamatérske skúšky v Bratislave

V piatok 5.10.2012 sa v Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky konali skúšky, ktorými skúšobná komisia overila osobitnú odbornú spôsobilosť rádioamatérov. Úspešné zvládnutie skúšky a získanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti je podmienkou pre získanie rádioamatérskeho povolenia. Skúšky absolvovalo 24 záujemcov, z toho pre triedu N 13 a pre triedu E 11 záujemcov. Všetkým absolventom gratulujeme k úspešnému zvládnutiu skúšky.

S pozdravom
Ing. Roman Vavro, tlačový hovorca Telekomunikačný úrad SR

Pridaj komentár