Recenzia Kenwood TS-480HX/SAT

TS-480 je horúcou novinkou medzi KV+6m tranceivrami. Verzia HX ponúka výkon až 200W na KV, verzia SAT „iba“ 100W, no má zabudovaný automatický anténny tuner. Na 6m oba poskytujú 100W. Ďalšie rozdiely medzi nimi budú vysvetlené nižšie.

Dizajn TS-480 vzhľadovo pripomína TS-2000, no zjednodušený a oveľa menší. No aj tak sa svojimi vlastnosťami (a cenou) skôr približuje k high-end zariadeniam. Okrem už spomínaným výkonovým (HX) odlišnostiam v tejto kategórii, Kenwood TS-480 má zabudované DSP, odnímateľný predný panel a s programom ARHP-480 a ARHP-10 ani nemusíte utekať z práce domov, keď zbadáte v clustri vytúžený DX. Jednoducho si sadnete za počítač a urobíte ho.

Špecifikácia Kenwood TS-480HX/SAT

VYSIELAČ TS480SAT TS480HX
VF výstupný výkon
KV (AM)
50MHz (AM)
100W (25W)
100W (25W)
200W (50W)
100W (25W)
Modulácie: SSB / FM / AM / Fázová / FSK
Maximálny frekvenčný zdvih Široký / Úzky Menej ako ±5kHz / Menej ako ±2,5kHz
Nežiadúce vyžarovanie KV / 50MHz Menej ako -50dB / Menej ako -60dB
Potlačenie nosnej Viac ako 40dB (SSB)
Potlačenie nežiadúceho postranného pásma Viac ako 40dB (SSB)
Prenášané NF pásmo 400 až 2600Hz (pre -6dB)
Rozsah XIT ±9,99kHz
Rozsah impedancií prispôsobovaných ATU (1,9MHz – 50MHz)
—–
16,7 až 150 ohmov

 

PRIJÍMAČ TS480SAT TS480HX
Obvodové zapojenie
SSB, CW, AM, FSK
FM
Dvojitý superhet
Trojitý superhet
Medzifrekvencie:
1.MF / 2.MF / 3.MF
73,095MHz / 10,695MHz / 455kHz (iba FM)
Citlivosť
SSB / CW / FSK (S/N 10dB)
Lepšia ako 4µV (0,5 – 1,705MHz)
Lepšia ako 0.2µV (1,705 – 24,5MHz)
Lepšia ako 0.13µV (24,5 – 30MHz)
Lepšia ako 0.13µV (50 – 54MHz)
AM (S/N 10dB)
Lepšia ako 31,6µV (0,5 – 1,705MHz)
Lepšia ako 2µV (1,705 – 24,5MHz)
Lepšia ako 1,3µV (24,5 – 30MHz)
Lepšia ako 1,3µV (50 – 54MHz)
FM 12dB SINAD
Lepšia ako 0,22µV (28 – 30MHz)
Lepšia ako 0,22µV (50 – 54MHz)
Citlivosť squelch-u
SSB /CW /FSK /AM
Lepšia ako 18µV (0,5 – 1,705MHz)
Lepšia ako 1,8µV (1,8 – 30MHz)
Lepšia ako 1,1µV (50 – 54MHz)
FM
Lepšia ako 0,2µV (28 – 30MHz)
Lepšia ako 0,2µV (50 – 54MHz)
Potlačenie zrkadlového príjmu Viac ako 70dB
Potlačenie vnikania do MF Viac ako 70dB
Selektivita
SSB /CW /FSK
Viac ako 2,4kHz (-6dB), Menej ako 4,4kHz (-60dB)
AM
Viac ako 5,0kHz (-6dB), Menej ako 40kHz (-60dB)
FM
Viac ako 12,0kHz (-6dB), Menej ako 25,0kHz (-50dB)
Rozsah RIT ±9,99kHz
Potlačenie záznejov Viac ako 40dB (1kHz)
NF výstupný výkon Viac ako 2,0W (8 ohm, 10% skreslenie)
VŠEOBECNE TS480SAT TS480HX
Rozsah vysielača 160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10, 6m pásma
Rozsah prijímača 0,5 – 30MHz, 50 – 54MHz
(VFO: od 30kHz do 60MHz)
Módy SSB (J3E), CW (A1A), FSK (F1B), FM (F3E), AM (A3E)
Napájacie napätie
DC13,8V±15% DC1: 13,8V±15%
DC2: 13,8V±15%*1
Spotreba
Pri vysielaní
Menej ako 20,5A DC1: menej ako 20,5A;
DC 2: menej ako 20,5A*2
Standby
Menej ako 1,5A Menej ako 1,5A
Roysah pracovných teplôt -20°C – +60°C
Frekvenčná stabilita
TCVR
V rozsahu ±5ppm (-10°C – +50°C)
V rozsahu ±10ppm (-20°C – +60°C)
S doplnkom SO-3
V rozsahu ±0,5ppm (-10°C – +50°C)
V rozsahu ±1,0ppm (-20°C – +60°C)
Impedancia antény 50 ohm
Impedancia mikrofónu 600 ohm
Spôsob zemnenia zem na kostre
Rozmery (Š x V x H)
Telo: bez / s výstupkami
179 x 61 x 258 mm /
179 x 69,5 x 278 mm
Predný panel: bez / s výstupkami
180 x 75 x 37mm /
183 x 78 x 68mm
Váha (približne) 3,7kg spolu (3,2kg telo, predný panel 0,5kg)

*1 Rozdiel napätí zdrojov DC1 a DC2 mudí byť menší ako 1V
*2 Požadované dva rovnaké zdroje (20,5 + 20,5A), alebo jeden 41A

Tieto parametre garantuje výrobca iba v rozsahu amatérskych pásiem.

Tranceiver pôsobí veľmi elegantným dojmom. Pravý efekt sa však dosiahne až v tme. Okrem jasného, žlto podsvieteného displeja sú totiž podsvietené aj ovládacie prvky. V prítmí hamshacku tak nie je nutné rozsvecovať lampu, keď chceme napríklad zapnúť noise blanker. Predný panel je možné umiestniť až do vzdialenosti štyroch metrov od tela tranceivra. Reproduktor je namontovaný do panelu, nie tela.

Ľavej časti displeja dominuje merací prístroj, ktorý zobrazuje silu signálu, výstupný výkon, ALC a PSV. Uprostred je najväčšími číslicami zobrazená frekvencia aktívneho VFO s rozlíšením na desiatky Hz. Pod ňou je možné zobraziť menšími číslicami frekvenciu druhého VFO. Ako zvyčajne, zvyšný priestor na displeji sa využíva na zobrazenie aktivovaných funkcií.

Ovládanie je intuitívne a prvé spojenie je možné urobiť aj bez nazretia do manuálu, ktorý je veľmi podrobný. Menu zahŕňa približne šesťdesiat položiek. Väčšina tlačidiel na prednom paneli má dve funkcie, ale vďaka ergonomickému rozloženiu je práca s nimi pohodlná. Škoda však, že RIT/XIT je v pravom hornom rohu, lepšie by bolo umiestnenie vpravo dole. Zrejme si to vyžiadalo umiestenie tlačidiel CL/XIT/RIT, ktoré by sa na spomínané miesto nehodili.

Ladiaci krok na SSB, CW a FSK je 10 Hz, čo dáva 2,5 – 10 kHz na jednu obrátku ladiaceho gombíka. Na AM a FM je krok 100 Hz. Tlačidlom FINE je možné ladenie zjemniť v pomere 1:10. MULTI-funkčnému otočnému gombíku je možné v menu priradiť akýkoľvek frekvenčný krok. Samozrejme presnú frekvenciu je možné zadať aj z numerickej klávesnice. Tlačidlami UP a DOWN sa prepínajú pásma. V automóde tranceiver prepína moduláciu podľa frekvencie.

Kenwood TS-480

TS-480 má sto alfanumerických pamätí, pričom pomenovanie môže mať osem znakov. Skenovacie možnosti sú veľmi rozsiahle.

Na tele tranceivra sa nachádza viacero konektorov. Zadnom paneli je riadna tlačenica, čoho následkom je, že konektory na pripojenie antén (jeden na KV, jeden na 6m) sú na kúskoch kábla. Ďalej sú na zadnom paneli napájacie konektory, mini-DIN na prepojenie s PA, ale hlavne dva ventilátory vtláčajúce vzduch do zariadenia.

Komunikácia Kenwood TS-480HX/SAT s počítačom

TS-480 sa k počítaču pripája priamo, bez interface. Programom ARCP-480 je možné ovládať tranceiver z počítača (200 MHz a W98). ARHP-10 je nadstavba tohto programu, s ktorou je možné cez tranceiver pracovať mimo hamshacku. Vyžaduje to dostatočne rýchly počítač so zvukovou kartou (W2000/XP) a pripojením do rýchleho Internetu alebo LAN. Využíva VoIP (Voice over Internet protocol). Oba programy sú voľne šíriteľné a nájdete ich na stránke https://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/software_download.html. Rovnako prepojenie s ďalšími rádiostanicami Kenwood je bezproblémové. S TM-D700E/A je možné ladiť na prichádzajúce spoty z DX-clustra.

DSP obvody

DSP obvody pracujú pri príjme aj vysielaní. Na SSB, AM a FM je možné nastaviť horno- alebo dolnopriepustný filter, na CW a FSK rôzne úzkopásmové filtre (po 50, resp. 250 Hz). Okrem týchto filtrov je možné využiť niekoľko ďalších, ktoré sú určené na PSK31, RTTY a podobné digimódy. Prepínanie medzi filtrami v menu je trochu nešikovné. TS-480 ponúka aj automatické dolaďovanie na CW signál.

Pri vysielaní má operátor na výber z niekoľkých equalizérov. DSP tiež pracuje ako speech procesor, pričom šírku prenášaného pásma je možné nastaviť. K pohodliu tiež prispeje VOX. S TS-480 sa dodáva ručný mikrofón.

TS-480 zvláda požiadavky na full aj semi brek-in. S pripojeným PA tiež nebudú problémy, v menu je možné nastaviť rôzne spôsoby prepínania RX/TX. Zabudovaný automatický kľúčovač pracuje v rozsahu 10 až 60 WPM. Do troch 50 znakových pamätí je možné nadefinovať nielen pevný text, ale aj makro, napríklad na zvyšovanie čísla v preteku.

Zhodnotenie Kenwood TS-480HX/SAT

Podľa výrobcu je dynamický rozsah porovnateľný s TS-950. Na pásme sa TS-480 chová skutočne dobre. Ku zlepšeniu niektorých parametrov prijímača pravdepodobne príde v nasledujúcich sériách. Vysielaný audiosignál je zvučný, veľmi dobre počúvateľný. Zapnutie speech procesora rovnako neznamená zhoršenie čitateľnosti. CW signál je čistý. Rozdiel medzi full a semi break-in nie je, prvá značka je však o niečo kratšia. Celkovo možno TS-480 v oboch verziách hodnotiť ako vydarený tranceiver, ktorý si svoje miesto u rádioamatérov určite nájde.

Doplnky ku TS-480

SO-3 Vysokostabilné TCXO
YF-107C 500 Hz CW filter
YF-107CN 270 Hz CW úzky filter
YF-107SN 1,8 kHz SSB úzky filter
PG-4Z Kábel na pripojenie predného panelu (4 m)
PG-20 Napájací kábel (7 m)
HS-5 Deluxe sluchádlá
HS-6 Malé slúchadlá
LF-30A Dolnopriepustný filter
MC-43S Ručný mikrofón (vyžaduje MJ-88)
MC-47 Ručný mikrofón (vyžaduje MJ-88)
MC-60A Deluxe stolný mikrofón (vyžaduje MJ-88)
MJ-88 Redukcia k mikrofónom
PS-53 Zdroj 22,5A trvalo
SP-23 Externý reproduktor
SP-50B Reproduktor do auta
VGS-1 Modul hlasovej pomoci ovládania
0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x