Výsledková listina 10.etapy VKV Prevádzkového aktívuaugust 2006

 							 	Prevádzkový VKV / UKV aktív - 2006  AUGUST  10.etapa						 							 		kategória SO-144					 							 	Por.:	Značka	Lokátor	QSO	Body	Násobiče	Výsledok 	1.	OM1DI	JN87UU	113	438	30	13140 	2.	OM4ADR	JN98FX	120	416	22	9152 	3.	OM5LD	JN98AH	111	340	25	8500 	4.	OM1AVK	JN88OD	92	309	22	6798 	5.	OM3WEB	JN97CT	60	229	25	5725 	6.	OM3WMA	JN88RP	85	290	19	5510 	7.	OM4TC	JN88WV	109	341	16	5456 	8.	OM2RL	JN88NR	86	284	19	5396 	9.	OM6TX	JN99JL	72	248	17	4216 	10.	OM4JD	JN88WU	66	217	18	3906
 	11.	OM3TGE	JN98DV	68	228	15	3420 	12.	OM7AC	JN98NN	53	181	15	2715 	13.	OM3EE	JN88RF	52	166	13	2158 	14.	OM1MJ	JN88PE	58	175	12	2100 	15.	OM1HI	JN88ME	46	140	12	1680 	16.	OM3TCC	JN88QQ	39	124	12	1488 	17.	OM3WKX	JN98CR	38	119	12	1428 	18.	OM3ID	JN88ME	40	115	11	1265 	19.	OM3TGK	JN88TL	24	58	10	580 	20.	OM7CM	JN98NR	18	60	9	540 	21.	OM5UM	JN98EO	19	57	8	456 	22.	OM4DN	JN98CX	25	74	6	444 	23.	OM3WYB	KN09OJ	11	39	8	312 	24.	OM7PY	JN98UI	9	26	6	156 							 		kategória SO- 432								 										 	К.:	Značka	Lokátor	QSO	Body	Násobiče	Výsledok			 	1.	OM5CM	JN98DF	30	111	15	1665			 	2.	OM5LD	JN98AH	26	82	12	984			 	3.	OM3ID	JN88ME	18	52	9	468			 	4.	OM2RL	JN88NR	5	14	4	56			 	5.	OM5UM	JN98EO	5	14	3	42			 	6.	OM7PY	JN98UI	3	7	2	14			 	7.	OM3WYB	KN09OJ	2	4	1	4			 										 										 		kategória SO- 1296								 										 	К.:	Značka	Lokátor	QSO	Body	Násobiče	Výsledok			 	1.	OM5CM	JN98DF	7	21	5	105			 	2.	OM5UM	JN98EO	2	5	2	10			 	3.	OM2RL	JN88NR	1	2	1	2			 										 										 		kategória MO- 144								 										 	К.:	Značka	Lokátor	QSO	Body	Násobiče	Výsledok			 	1.	OM3RAL	JN98LR	66	229	19	4351			 	2.	OM3KBB	JN98OM	57	198	20	3960			 	3.	OM3RJB	JN97AT	31	108	14	1512			 										 										 		kategória MO- 432								 										 	К.:	Značka	Lokátor	QSO	Body	Násobiče	Výsledok			 	1. 	OM3RJB	JN97AT	8	28	6	168			 							 							 		kategória MO- 1296					 							 	К.:	Značka	Lokátor	QSO	Body	Násobiče	Výsledok 	1.	OM3RJB	JN97AT	1	3	1	3 							 							 	Vyhodnotil Laco OM1ZL			dňa	27.8.2006		 	VY 73						   		 												 			Категория SO 144 МГц * Priebežné výsledky PA VKV ročník 2005/2006											 														 Značka	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	Mar.	Apr.	Máj	Jún	Júl	Aug.	Sept.	Okt.	Spolu:	Kateg. OM4ADR	0	4928	12648	4830	9954	6052	8037	8589	6606	9152	0	0	70796	ТАК 144 OM1DI	5796	3762	0	0	6762	7776	15030	14446	0	13140	0	0	66712	ТАК 144 OM5LD	0	1089	1620	2506	2460	2864	7062	3325	6111	8500	0	0	35537	ТАК 144 OM1AVK	3366	0	2256	3893	4712	4370	5775	3740	0	6798	0	0	34910	ТАК 144 OM3WEB	2324	2074	1812	2464	3111	2737	4280	4340	3540	5725	0	0	32407	ТАК 144 OM2RL	2464	1932	0	2418	5338	3740	4522	0	3055	5396	0	0	28865	ТАК 144 OM5KV	2505	1776	0	2561	4250	3108	3402	3808	2678	0	0	0	24088	ТАК 144 OM4TC	0	0	0	0	0	4140	5264	5248	0	5456	0	0	20108	ТАК 144 OM6TX	2379	0	1332	784	930	1428	808	3757	2613	4216	0	0	18247	ТАК 144 OM3EE	1476	0	1632	0	1833	1950	2067	2366	1265	2158	0	0	14747	ТАК 144 OM3TCC	1248	1056	1130	1375	1833	1764	1862	1995	960	1488	0	0	14711	ТАК 144 OM7AC	750	0	1240	1090	1596	2450	0	2624	940	2715	0	0	13405	ТАК 144 OM5XX	1443	1440	0	1630	3945	0	4085	0	0	0	0	0	12543	ТАК 144 OM3WKX	1133	1010	1040	476	1584	630	1476	1078	0	1428	0	0	9855	ТАК 144 OM1HI	0	0	702	588	2295	1040	981	1540	828	1680	0	0	9654	ТАК 144 OM2RC	2145	0	0	0	2431	0	0	3405	0	0	0	0	7981	ТАК 144 OM3NA	0	0	0	0	6440	0	0	0	0	0	0	0	6440	ТАК 144 OM3WMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5510	0	0	5510	ТАК 144 OM4ADK	496	308	990	711	1164	864	801	0	0	0	0	0	5334	ТАК 144 OM7PY	0	0	0	0	210	210	1590	1786	0	156	0	0	3952	ТАК 144 OM4JD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3906	0	0	3906	ТАК 144 OM3TYC	0	0	0	0	240	1092	1240	567	684	0	0	0	3823	ТАК 144 OM5UM	0	488	329	872	640	300	639	0	0	456	0	0	3724	ТАК 144 OM3TGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3420	0	0	3420	ТАК 144 OM7AMA	0	0	0	0	0	0	2496	0	0	0	0	0	2496	ТАК 144 OM7CM	0	0	315	68	150	387	0	460	450	540	0	0	2370	ТАК 144 OM3CFN	1651	0	0	644	0	0	0	0	0	0	0	0	2295	ТАК 144 OM3ID	0	0	0	0	0	0	490	0	378	1265	0	0	2133	ТАК 144 OM1MJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2100	0	0	2100	ТАК 144 OM/AB3Y	0	0	0	0	0	0	0	1092	0	0	0	0	1092	ТАК 144 OM4AOJ	235	265	0	0	0	0	0	245	305	0	0	0	1050	ТАК 144 OM2GA	0	0	0	0	0	0	395	0	648	0	0	0	1043	ТАК 144 OM3WYB	0	0	0	0	0	0	204	408	66	312	0	0	990	ТАК 144 OM3CUG	0	0	0	0	0	0	791	0	0	0	0	0	791	ТАК 144 OM3TGK	0	0	0	0	0	0	0	0	205	580	0	0	785	ТАК 144 OM5CW	0	0	0	594	0	0	0	0	0	0	0	0	594	ТАК 144 OM3WED	0	0	0	0	504	0	0	0	0	0	0	0	504	ТАК 144 OM4DN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444	0	0	444	ТАК 144 OM1ZL	180	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308	ТАК 144 OM5MB	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	140	ТАК 144 OM3SEM	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	ТАК 144 OM7ASI	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	ТАК 144  														 			Категория SO 432 МГц * Priebežné výsledky PA VKV ročník 2005/2006											 														 Značka	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	Mar.	Apr.	Máj	Jún	Júl	Aug.	Sept.	Okt.	Spolu:	Kateg. OM5LD	0	100	170	198	234	322	480	1512	671	984	0	0	4671	ТАК 432 OM5CM	0	76	336	360	549	456	343	1170	448	0	0	0	3738	ТАК 432 OM2RL	27	12	0	64	100	100	60	105	124	56	0	0	648	ТАК 432 OM3ID	0	0	0	0	0	0	0	0	10	468	0	0	478	ТАК 432 OM5KV	0	0	0	0	0	0	0	473	0	0	0	0	473	ТАК 432 OM5UM	0	2	120	0	105	33	6	0	0	42	0	0	308	ТАК 432 OM7PY	0	0	0	0	0	30	51	138	0	14	0	0	233	ТАК 432 OM1DK	0	0	0	0	216	0	0	0	0	0	0	0	216	ТАК 432 OM2RC	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	36	ТАК 432 OM3CUG	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	14	ТАК 432 OM3WYB	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	8	ТАК 432 OM7ASI	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	ТАК 432  														 			Категория SO 1296 МГц * Priebežné výsledky PA VKV ročník 2005/2006											 														 Značka	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	Mar.	Apr.	Máj	Jún	Júl	Aug.	Sept.	Okt.	Spolu:	Kateg. OM5CM	0	12	60	200	48	90	72	272	27	0	0	0	781	ТАК 1296 OM7PY	0	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	64	ТАК 1296 OM5UM	0	2	2	0	2	2	10	0	0	10	0	0	28	ТАК 1296 OM2RL	0	0	0	6	3	2	2	2	3	2	0	0	20	ТАК 1296   														 			Kategória MO 144 МГц * Priebežné výsledky PA VKV ročník 2005/2006											 														 Značka	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	Mar.	Apr.	Máj	Jún	Júl	Aug.	Sept.	Okt.	Spolu:	Poznámka OM3RAL	0	0	0	0	0	0	567	2464	2548	4351	0	0	9930	MO - 144 OM3KBB	0	0	0	0	0	0	0	3834	0	3960	0	0	7794	MO - 144 OM3RMY	0	0	0	0	336	1651	0	1404	0	0	0	0	3391	MO - 144 OM3RKP	22	0	0	0	0	0	840	1200	0	0	0	0	2062	MO - 144 OM3RJB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1512	0	0	1512	MO - 144 OM3KKF	0	0	0	0	1456	0	0	0	0	0	0	0	1456	MO - 144 OM3KWZ	0	0	0	0	0	1342	0	0	0	0	0	0	1342	MO - 144 OM3RRC	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	MO - 144 														";" 			Kategória MO 432 МГц * Priebežné výsledky PA VKV ročník 2005/2006											 														 Značka	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	Mar.	Apr.	Máj	Jún	Júl	Aug.	Sept.	Okt.	Spolu:	MO - 432 OM3RJB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	0	0	168	MO - 432 OM3RKP	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	6	MO - 432  														 			Kategória MO 1296 МГц * Priebežné výsledky PA VKV ročník 2005/2006											 														 Značka	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	Mar.	Apr.	Máj	Jún	Júl	Aug.	Sept.	Okt.	Spolu:	MO - 1296 OM3RJB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	MO 1296
0 0 голоса
Оценка статьи
Настраивать
Установить оповещения
гость
0 Комментарии
Отзыв вставлен
Посмотреть все комментарии
0
Будем рады вашим комментариям, Пожалуйста, комментарий!Икс