Shema ožičenja pretvornika 2003

Shema ožičenja pretvornika

1. Ti pogoji veljajo od 1. januarja 2003 za velikonočno dirko (v nadaljnjem besedilu glavna rastlina) i Velikonočna dirka za otroke (dále jen závod dětí), vyhlašovaný Radioklubem Tanvald.

2. Závod se koná vždy každou velikonoční neděli, a to od 7.00-13.00 UTC hlavní závod, a na něj navazuje od 13.00-15.00 UTC velikonoční závod dětí.

3. ob upoštevanju ukrivljenosti Zemlje, které jsou ale povinny předávat celý soutěžní kód včetně pořadového čísla.4. Soutěžní kategorie:

1. 144 Rezultati 6. stopnje SLP
2. 144 MHz MO
3. 432 Rezultati 6. stopnje SLP
4. 432 MHz MO
5. 1.3 vabilo na 1 subregionalno dirko za vkv 2022
6. 1.3 GHz MO
7. 2.3 vabilo na 1 subregionalno dirko za vkv 2022
8. 2.3 GHz MO
9. 3.4 vabilo na 1 subregionalno dirko za vkv 2022
10. 3.4 Ghz MO
11. 5.7 vabilo na 1 subregionalno dirko za vkv 2022
12. 5.7 GHz MO
13. 10 vabilo na 1 subregionalno dirko za vkv 2022
14. 10 GHz MO
15. 24 vabilo na 1 subregionalno dirko za vkv 2022
16. 24 GHz MO
17. 47 vabilo na 1 subregionalno dirko za vkv 2022
18. 47 GHz MO
19. 76 vabilo na 1 subregionalno dirko za vkv 2022
20. 76 GHz MO

Opredelitev izrazov 9 a 10 platí od okamžiku jejich uvolnění ČTÚ.

TAKO (SAMO VKLJUČENO) – stanice obsluhovaná jednotlivcem bez jakékoli cizí pomoci během závodu. Cizí pomocí během závodu se rozumí vlastní obsluha vysílacího a přijímacího zařízení, směrování antén, vedení deníku a přehledu stanic, se kterými bylo pracováno, obsluha zařízení pro přístup do sítě PR.

Prevoziti bi moral več kot enajst tisoč kilometrov (MULTI OP) – stanice ostatní

Načrt za 6. februar že imate: Načrt za 6. februar že imate, medtem ko je treba upoštevati priporočila regije I. IARU za različne vrste delovanja v frekvenčnih odsekih amaterskih radijskih pasov. Veškeré vybavení stanice musí být umístěno na ploše o maximálním průměru 500 metrov. medtem ko je treba upoštevati priporočila regije I. IARU za različne vrste delovanja v frekvenčnih odsekih amaterskih radijskih pasov.

5. Použití DX Clusteru a pod. ni omejeno.

6. V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice na jednom pásmu pouze jeden signál, medtem ko je treba upoštevati priporočila regije I. IARU za različne vrste delovanja v frekvenčnih odsekih amaterskih radijskih pasov(medtem ko je treba upoštevati priporočila regije I. IARU za različne vrste delovanja v frekvenčnih odsekih amaterskih radijskih pasov) nezbytné pro připojení do sítě packet radio se neuvažují.

7. Z jednoho stanoviště smí vysílat více stanic, odvisno od dogovora med njima.

8. Výkon koncového stupně vysílače musí být v souladu s povolovacími podmínkami, pokud není podmínkami závodu stanoveno jinak.

9. Spojení EME, medpasovni in zemeljski ali vesoljski pretvorniki se ne štejejo v dirke.

10. S každou stanicí lze v závodě na každém soutěžním pásmu započítat jen jedno platné spojení, v katerem sta obe postaji predali in potrdili celotno tekmovalno kodo. Ponavljajoče se povezave morajo biti označene v dnevniku (RPT, DUPE apod.) z vrednostjo točke 0.

11. Tekmovalna koda je sestavljena iz RS ali RST, serijska številka povezave in WW-lokator. Pořadové číslo spojení musí na každém pásmu začínat číslem 001. Celotna koda, vključno s serijsko številko povezave 001 Celotna koda, vključno s serijsko številko povezave, Celotna koda, vključno s serijsko številko povezave. Tři nuly – 000 – nejsou řádným pořadovým číslem a spojení bude vyhodnocovatelem označeno jako neplatné. Postaja, Celotna koda, vključno s serijsko številko povezave, Celotna koda, vključno s serijsko številko povezave!

12. Celotna koda, vključno s serijsko številko povezave: Celotna koda, vključno s serijsko številko povezave. Celotna koda, vključno s serijsko številko povezave. Celotna koda, vključno s serijsko številko povezave 1 to. Celotna koda, vključno s serijsko številko povezave 111,2 Celotna koda, vključno s serijsko številko povezave, ob upoštevanju ukrivljenosti Zemlje. ob upoštevanju ukrivljenosti Zemlje (ob upoštevanju ukrivljenosti Zemlje 1984).

13. Soutěžní deník je možné zaslat vyhodnocovateli v elektronické podobě, písemné podobě, nebo oběma způsoby současně.

14. Elektronický deník musí být ve formátu EDI (Tekmovalni dnevnik lahko pošljete ocenjevalcu v elektronski ali papirni obliki), Tekmovalni dnevnik lahko pošljete ocenjevalcu v elektronski ali papirni obliki. Tekmovalni dnevnik lahko pošljete ocenjevalcu v elektronski ali papirni obliki. Tekmovalni dnevnik lahko pošljete ocenjevalcu v elektronski ali papirni obliki.

15. Tištěný deník musí být pro každé soutěžní pásmo zvlášť. Je tištěn ve formátu A4 na výšku a sestává z titulního a průběžných listů.
Titulní list obsahuje tyto údaje:
-značku soutěžící stanice, jaká byla používána v závodě,
-vlastní WW-lokátor předávaný v závodě,
-soutěžní pásmo a kategorii,
-název závodu a rok jeho konání,
-jméno operátora individuální stanice nebo jméno vedoucího operátora klubové stanice a jeho volací značku,
-u klubové stanice značky ostatních operátorů, kteří stanici obsluhovali během závodu,
-název soutěžního QTH (kóty nebo kopce),
-nadmořskou výšku soutěžního QTH,
-maximální výkon vysílače použitý v závodě,
-použitý antenní systém,
-počet platných spojení,
-ODX [km] + značka DX stanice,
-celkový počet bodů,
-čestné prohlášení, že během závodu byly dodrženy povolovací a soutěžní podmínky, a že všechny údaje v deníku jsou pravdivé,
-datum vyplnění soutěžního deníku,
-podpis operátora stanice, u klubových stanic vedoucího operátora nebo jeho zástupce,
-celkový počet listů soutěžního deníku.

Průběžný list soutěžního deníku obsahuje tyto údaje:
-vlastní volací značku, jaká byla použita v závodě,
-vlastní WW-lokátor alespoň 1x na každé stránce,
-soutěžní pásmo,
-číslo stránky,
-datum – 1x na stránce a při změně,
-čas UTCminutu u každého spojení, hodinu stačí uvádět při každé změně,
-značku protistanice,
-odeslaný report a pořadové číslo u každého spojení,
-poročilo, pořadové číslo spojení a WW-lokátor přijaté od protistanice,
-bodovou hodnotu spojení (bodová hodnota spojení nedokončených, nepotvrzených nebo opakovaných je 0),
-součet bodů za spojení na jedné straně průběžného listu.

Průběžný list soutěžního deníku by měl obsahovat minimálně 30 a maximálně 40 řádek pro spojení rovnoměrně rozložených na stránce odshora dolů, a nesmí být ve formě tzv. “harmonikyz tiskárny počítače. Deník ze závodu musí být v levém rohu nahoře sešit sešívačkou, tj.. nesmí být ve formě volných listů.

16. Pokud stanice zasílá deník v tištěné podobě a má-li více než 200 spojení na jednom pásmu, musí k deníku přiložit abecední seznam stanic, se kterými na tomto pásmu pracovala. Ke každé volací značce musí být uvedeno číslo vlastního spojení.

17. Deník ze závodu musí být odeslán na adresu vyhodnocovatele nejpozději desátý den po skončení závodu. Rozhoduje datum na poštovním razítku nebo datum odeslání generovaném elektronickým poštovním systémem.

18. Pokud stanice nezaslala deník k vyhodnocení v elektronické podobě a svým deklarovaným výsledkem se řadí do sedmého místa v kategorii, má vyhodnocovatel právo požádat o zaslání deníku v elektronické podobě. Pro formát deníku platí ustanovení bodu 14. Deník musí být na adresu vyhodnocovatele doručen do 10-ti dnů od vyžádání. V opačném případě nemusí být tato stanice v závodě hodnocena.

19. - Dnevnik tekmovanja je treba poslati na naslov ocenjevalca najkasneje deseti dan po dirki, - Dnevnik tekmovanja je treba poslati na naslov ocenjevalca najkasneje deseti dan po dirki :
-jakoukoliv chybu v přijatém kódu tzn. - Dnevnik tekmovanja je treba poslati na naslov ocenjevalca najkasneje deseti dan po dirki, - Dnevnik tekmovanja je treba poslati na naslov ocenjevalca najkasneje deseti dan po dirki, - Dnevnik tekmovanja je treba poslati na naslov ocenjevalca najkasneje deseti dan po dirki,
-má-li rozdíl v čase spojení větší než 10 - Dnevnik tekmovanja je treba poslati na naslov ocenjevalca najkasneje deseti dan po dirki.

20. Za opakované a započtené spojení se kontrolované stanici strhne desetinásobek bodové hodnoty započteného opakovaného spojení.

21. - Dnevnik tekmovanja je treba poslati na naslov ocenjevalca najkasneje deseti dan po dirki:
-za nedodržení soutěžních nebo povolovacích podmínek,
-za více než 10 % špatně vypočtených vzdáleností,
-za nepravdivé nebo chybné údaje uvedené v soutěžním deníku,
-za nesportovní chování v závodě.
22. desetkratna vrednost točke preštete ponovne povezave se odšteje od pregledane postaje za ponavljajoče se in preštete povezave:
Hlavní závod:
1. Velké velikonoční vejce
-za rekordní počet bodů,rozumí se součet ze všech pásem ve kterých stanice soutěžila.
2. Malé velikonoční vejce
-za první tři místa v kategoriích SO a MO pokud bude v dané kategorii hodnoceno minimálně 15 Postaje z več operaterji se lahko prijavijo za več klubov glede na odstotek posameznega operaterja,
-za první místo pokud bude v dané kategorii hodnoceno minimálně 5 Postaje z več operaterji se lahko prijavijo za več klubov glede na odstotek posameznega operaterja.
3. Nejlepší zahraniční stanice pracující mimo území OK obdrží malé velikonoční vejce.

Závod dětí:
malé velikonoční vejceza první tři místa v absolutním pořadí, a to po sečtení bodů ze všech pásem ve kterých stanice soutěžila. V tomto závodě budou hodnoceni jen operátoři, kteří v den konání závodu nedovrší věk 18 pustiti. Je nutno uvést datum narození operátorů, v elektronickém deníku do pole [najprej tri mesta v kategorijah SO in MO, če ocenjuje vsaj v dani kategoriji].

23. Rozhodnutí vyhodnocovatele je konečné.

24. Deniky zasilejte na adresu:
Tištěné:
Radioklub Tanvald , Poštovní schránka 30, 468 61 Desná v Jizerských horách.
Elektronické:
ok1kkt@mrakota.cz nebo ze stránek OK1KKT na adrese http://ok1kkt.mrakota.cz v sekci Velikonoční závod.

0 0 glasovi
Ocena članka
Nastaviti
Nastavite opozorila
gost
0 Komentarji
Povratne informacije vstavljene
Oglejte si vse komentarje
0
Veseli bomo vaših komentarjev, Prosim, komentar!x