SSB Liga 2022

Hneď po Novom roku 1.januára 2022 začína ďalší ročník SSB Ligy. Tí, ktorí teda budú chcieť stihnúť aj toto kolo si budú musieť privstať. Ale SSB Liga započítava do ročného výsledku desať najlepších etapových výsledkov, takže môžete aj zariskovať. Ale nebolo by príjemné pri spojení na 80m SSB aj popriať priateľom?

Podmienky pretekov SSB Liga

Usporiadateľ: OK1MZM
Doba konania: Prvá sobota v mesiaci, 07.00-09.00 miestneho času v ČR a SR.
Druh prevádzky: Iba spojenie 2xSSB
Pásmo: 80 m. Využitie frekvencie musí byť v súlade s frekvenčnou tabuľkou IARU REGION 1 HF BAND PLAN a miestnymi predpismi pre telekomunikácie a amatérsku rádiokomunikačnú službu.
Je na každom účastníkovi SSBL, na jeho úvahe a cti, či bude vysielať na frekvenciách vymedzených iným druhom prevádzky ako je SSB závodné prevádzku, napr. Na frekvenciách 3600-3620 kHz určených podľa IARU REGION 1 HF BAND PLAN pre digitálne druhy prevádzky; alebo či bude používať QRO na volacím kmitočte QRP (3690 kHz) a v jeho bezprostrednom okolí.
Stanovištia: Všetky RF vybavenie stanice použité v závode musí byť umiestnené v kruhu s priemerom 500m. (Platí od roku 2021)
Kategória:
  • QRP – príkon max. 10W / 5W výkon
  • QRO – výkon podľa op. triedy (doporučený 100W)
  • SWL – Poslucháči môžu každú stanicu započítať len raz. Zaznamenané spojenie je platné, ak je prijatá značka stanice, odosielaný súťažný kód a značka protistanice. Ak sú teda zaznamenané oba odovzdávané kódy, ide o dva samostatné záznamy a počítajú sa za dva body. Odposluchom jedného kompletného spojenia je možné teda získať maximálne 2 body a 2 násobiče. Počet výskytu rovnaké call ako protistanice nie je obmedzený.
Výzva: Výzva SSB Liga
Vymieňaný kód: RS a okresné znak (príklad: 59 DPM)
Bodovanie: Za úplné QSO 1 bod, neúplné sa nepočíta. QSO so stanicami mimo uzemia OK / OM sa nepočíta.
Násobiče: Okresné znaky vrátane vlastného (vlastný okres platí tiež ako násobič aj ak ho stanica nezíska od iného účastníka závodu)
Denníky: Pre kategórie QRP a QRO je od povinné zaslať denník vo formáte Cabrillo. Denník sa zasiela cez webové stránky závodu najneskôr v piatok po závode. Uznávajú sa len spojenia obojstranne kompletné a správna. Spojenie so stanicami, ktoré neposlali log, sa započítavajú len vtedy, ak sa objavili v denníkoch najmenej 3x.
Kategória SWL zasiela len hlásenia s uvedeným výsledkom.
Výsledok: Obyčajný súčin bodov a násobičov po vyhodnotení. U kategórie SWL si usporiadateľ môže vyžiadať denník ku kontrole, jeho rozhodnutie je konečné. Z mesačných výsledkov bude zostavený prehľad celoročnej aktivity. Do celoročného výsledku sa započítava len desať najlepších mesačných výsledkov.
0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x