Stretnutie Trenčianská Teplá – burza 2008

Dňa 27. decembra 2008 sa uskutoční každoročné stretnutie priaznivcov rádioamatérskej činnosti, CB a profi v obci Trenčianská Teplá – miestná časť DOBRÁ v starej škole. Začiatok o 8:00 hod, počas stretnutia bude prebiehať burza elektroniky, vysielacej techniky a počítačových komponentov. O občerstvenie bude postarané. TEŠÍME SA!
www.ocbr.sk

Pridaj komentár