Terénny profil pre výpočet spojenia

Pre výber vhodnej lokality na VKV je dôležitý terénny profil. Akákoľvek prekážka v trase signálu totiž spôsobuje útlm. Veľmi dôležitá je tzv.Fresnelova zóna. Jednoducho povedané, nestačí že na inú anténu vidíte ak v línii sa nachádza prekážka, ktorú prejdete tak-tak. Je potrebná určitá rezerva, aby sa signál mohol šíriť bez obmedzenia.

Pokrytie signálom sa dá vypočítať programami ako Radiomobile, ale v rádioamatérskej praxi nás nezaujíma pokrytie, možnosť spojenia medzi dvoma bodmi. Na tento účel je možné využiť online výpočet terénneho profilu.

Výškopis ČR, SR online

Tento online skript využíva server www.mapy.cz pre vytvorenie obrázkov terénnych profilov medzi dvoma vybranými bodmi nielen v rámci Českej republiky, ale celosvetovo. Do výsledkov môže byť zahrnuté aj zakrivenie Zeme.

Vyskopis.cz
Vyskopis.cz

Základná práca je pomerne jednoduchá. Do polí bod A a bod B je možné zadať lokalitu. V prípade kót je dobré skontrolovať umiestnenie bodu zazoomovaním v mape a ručným presunom markera na správnu kótu. V pravej časti okna sa nachádzajú aj ďalšie možnosti vloženia bodov a to podľa:

  • Výpočet terénneho profilu KN09CE a JN88UU
    Výpočet terénneho profilu KN09CE a JN88UU

    poštovej adresy

  • GPS súradníc
  • dvoch lokátorov
  • výberom z databázy kót

Po zadaní oboch bodov je možné získať terénny profil. Ten je možné aj stiahnuť k sebe do počítača. Na príklade vidno terénny profil KN09CE a JN88UU bez zohľadnenia zakrivenia zeme. Pre znalých je vidieť, že KN09CE nie je automaticky umiestnený správne (Lomnický štít, 2632 m n.m.), takže je potrebné spraviť drobnú korekciu v umiestnení markera. Celý popis a možnosti nájdete na http://www.cbpmr.cz/pravidla/vyskopis.html

Vzdialenosť a profil trasy na serveri Nagano.cz

Láďa, OK1ZIA, zareagoval na sprísnenie podmienok používania Google Maps a tým výpadku mnohých terénnych profilov založených na týchto mapách. Taktiež siahol po mapovom serveri mapy.cz, ktorý v našej lokalite poskytuje veľmi kvalitné podklady.

QRB locator map
QRB locator map pre KN09CE – JN88UU

Lokátory je možné zadávať ručne a výsledné markery potom presúvať myšou (po zazoomování sa naplno prejaví kvalita máp). Možno použiť aj tlačidlo pre načítanie aktuálnej polohy poskytovanej vaším webovým prehliadačom.

Mikrovlnné lokátory (8 či 10 znakov) nie sú podporované, ale program vždy pracuje s presnou polohou markerov. Vzdialenosti potom nemusí zodpovedať vzdialenosti v denníku, ktorý pracuje len s hrubšími číslami získanými z klasických 6-miestnych lokátorov.

Ako bonus aplikácie sa  zobrazí orientačný profil trasy. Orientačný preto, pretože kvôli rýchlosti a s ohľadom  voči serveru mapy.cz sa sťahuje výška len niekoľkých bodov na trase. Prvá Fresnelova zóna je (zatiaľ?) natvrdo pre 24 GHz.

5 1 hlas
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x