TO0Z – Saint Barthelemy

TO0Z z ostrova Saint Barthelemy je už na pásmach. Franck FG4ST, Claude FS5GL a Marco FS4WBB postavili CrankIR vertikál a multibandové dipóly. Prevádzka je plánovaná len do 17.septembra. QSL via IZ1MHY.