TÚ SR predbežne rokoval so SZR o pripravovaných zmenách v oblasti rádioamatérske

Dňa 31.1. 2007 Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) predbežne rokoval s rádioamatérskou organizáciou Slovenský zväz rádioamatérov (SZR), ktorá zastupuje slovenských rádioamatérov v medzinárodných organizáciách, o pripravovaných zmenách v oblasti rádioamatérskeho vysielania. Predbežné návrhy oboch strán sa zhodovali v otázkach tried operátorov, v podmienkach prechodu z triedy N (CEPT Novice) do triedy A a v skladbe volacieho znaku cudzinca vysielajúceho na území Slovenskej republiky v triede CEPT Novice.
TÚ SR a SZR vzájomne prezentovali svoje predbežné návrhy zmien, ktoré sa dotýkajú všeobecne záväzného právneho predpisu – Opatrenia Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 14. apríla 2004 č. O-1/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej komisie a o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a v nadväznosti na to aj všeobecných povoľovacích podmienok pre amatérske vysielacie rádiové stanice.

blankNávrhy TÚ SR a SZR sa predbežne zhodujú v tom, že súčasné triedy A, B a C by mali byť podľa budúcich úprav triedou A (CEPT). Súčasný držitelia povolení v triede D by mali byť v triede N (CEPT Novice). Záujemca o rádioamatérske povolenie bude musieť najskôr absolvovať skúšky pre triedu N. Pri skúškach osobitnej odbornej spôsobilosti u rádioamatérov nebude požadovaná znalosť z telegrafie. Prechod z triedy N by mal byť min. po roku praxe a záujemca by mal mať minimálne 500 nadviazaných rádioamatérskych spojení. Volací znak cudzinca, ktorý je držiteľom CEPT Novice, vysielajúceho na území Slovenskej republiky bude tvorený systémom OM9/domáci volací znak cudzinca. Podľa tejto skladby volacieho znaku bude možné jednoduchým spôsobom identifikovať držiteľa povolenia CEPT Novice. Podobný systém zaviedli aj ďalšie krajiny.

Na detailných návrhoch zmien obe strany naďalej pracujú. TÚ SR zverejní návrh zmeny všeobecne záväzného právneho predpisu na webe TÚ SR spolu s termínom a adresou na zasielanie pripomienok. Výsledne znenie návrhu zmeny všeobecne záväzného právneho predpisu prerokuje stála pracovná skupina pri Legislatívnej rade vlády. Schválené znenie zmeny bude zverejnené vo Vestníku TÚ SR a na webe TÚ SR. Úrad bude následne o schválených zmenách informovať rádioamatérov.

V Bratislave 31. januára 2007.

Roman Vavro, hovorca TÚ SR

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x
()
x