World Radiosport Team Championship (WRTC) 2022

Čo je WRTC?

World Radiosport Team Championship (WRTC) je 24-hodinová súťaž dvojčlenných tímov v nadväzovaní súťažných rádioamatérskych spojení. Všetky tímy majú takmer identické podmienky, používajú rovnaké antény, vysielajú z rovnakého geografického regiónu s rovnakým výkonom. História WRTC sa začala písať v Seattle v roku 1990. Nasledovalo San Francisco (1996), Slovinsko(2000), Fínsko(2002), Brazília (2006), Rusko(2010), Boston (2014) a Nemecko (2018).

Kto sú doterajší víťazi?

2018 Nemecko: Gediminas Lucinskas, LY9A a Mindaugas Jukna, LY4L
2014 USA: Daniel Craig, N6MJ a Chris Hurlbut, KL9A
2010 Rusko: Vladimir Aksionov RW1AC a Alexey Mikhailov RA1AIP
2006 Brazília: John Sluymer VE3EJ a James Roberts VE7ZO
2002 Fínsko: Jeff Steinman N5TJ a Dan Street K1TO
2000 Slovinsko: Jeff Steinman N5TJ a Dan Street K1TO
1996 San Francisco: Jeff Steinman KR0Y(N5TJ) a Dan Street K1TO
1990 Seattle: John Dorr K1AR a Doug Grant K1DG

WRTC 2022
WRTC 2022

Kvalifikácia na WRTC

Zúčastniť sa tohto podujatia môže len obmedzený počet súťažiacich. Preto sa je potrebné na WRTC kvalifikovať. Pre ročník 2022 sa kvalifikačné výsledky zbierali od februára 2019 do novembra 2020. Počet získaných bodov sa vypočítava pomerne zložitým vzorcom:

Skóre podujatia = (Hodnota contestu) x (Váhový faktor kategórie) x (Dosiahnuté skóre / Maximálne skóre)

Prečo takýto vzorec? Organizátori WRTC sa snažia zohľadniť rôznu náročnosť preteku, kategórie či lokality. Do kvalifikácie sa započítavajú tieto contesty:

Spolu je to 24 contestov, z ktorých je možné započítať 12 najlepších. Potom nasleduje váha kategórie:

Tu je napríklad vidieť, že použitie pomocných prostriedkov ako je DX cluster, RBN siete a podobne znižujú váhu.

Nasleduje oblasť. OK a OM patria spolu s HA, YO, EU, UR, ER a UA6 do skupiny EU#8. To je veľmi dôležité pre posledný parameter vzorca. Tým je najlepšie dosiahnuté skóre niektorej stanice z danej oblasti v danej kategórii. K tomu sú ešte spresnenia, pretože operátor môže napríklad pracovať z rôznych oblastí a taktiež v niektorých kategóriách môže byť z danej oblasti veľmi málo účastníkov a tak sa zohľadňuje aj postupnosť skóre podľa kategórií.

Ako si stoja naši contestmani?

Veľmi dobre! Len v prvej päťdesiatke nájdete viacero OM a staníc. Pozrite sa:

Poradie Značka Body (vrátane deklarovaných) Počet contestov Poradie v krajine Krajina
1 blankUB7K 11321 12 1 blankUA
2 blankOM3BH 10451 12 1 blankOM
3 blankUR0MC 10239 12 1 blankUR
4 blankUS2YW 10187 12 2 blankUR
5 blankOM3GI 9636 12 2 blankOM
6 blankHA3NU 9341 12 1 blankHA
7 blankUX1AA 8741 12 3 blankUR
8 blankEW6W 8519 12 1 blankEU
9 blankOM3RM 6811 11 3 blankOM
10 blankEU1A 6158 12 2 blankEU
11 blankRW7K 6069 8 7 blankUA
12 blankUR5MW 5666 10 4 blankUR
13 blankUW7LL 5647 12 5 blankUR
14 blankYO8TTT 5627 9 1 blankYO
15 blankUX7CQ 5522 12 6 blankUR
16 blankOL5Y 5070 12 1 blankOK
17 blankHA8DZ 4850 11 2 blankHA
18 blankUT5UDX 4488 6 7 blankUR
19 blankOM7LW 4055 11 4 blankOM
20 blankRG6G 4040 8 13 blankUA
21 blankOM2VL 3968 6 5 blankOM
22 blankRL6M 3708 7 18 blankUA
23 blankRU6B 3601 5 21 blankUA
24 blankRX6CW 3600 4 22 blankUA
24 blankR7AA 3600 4 22 blankUA
24 blankUA7C 3600 4 22 blankUA
25 blankHA8RT 3555 4 3 blankHA
26 blankUT4LW 3472 7 8 blankUR
27 blankUR7GO 3464 11 9 blankUR
28 blankHA6AA 3454 4 4 blankHA
28 blankHA6ND 3454 4 4 blankHA
28 blankHA6NY 3454 4 4 blankHA
29 blankOK2ZA 3248 6 2 blankOK
30 blankEV1R 3223 12 3 blankEU
31 blankOK2MBP 3213 11 3 blankOK
32 blankYO5LD 3199 5 2 blankYO
33 blankHA6ON 3137 4 5 blankHA
34 blankHA7RY 3134 10 6 blankHA
35 blankHA9PP 3115 6 7 blankHA
36 blankHG5DX 3091 4 8 blankHA
36 blankHA0DU 3091 4 8 blankHA
37 blankUR6EA 3088 12 10 blankUR
38 blankHA7TM 3085 4 9 blankHA
38 blankHA5CAR 3085 4 9 blankHA
39 blankUA6AA 3066 9 41 blankUA
40 blankHA5IW 3051 7 10 blankHA
41 blankYO4RDW 3044 10 3 blankYO
42 blankHA6OI 3014 6 11 blankHA
43 blankR7MM 2952 8 44 blankUA
44 blankHA6DX 2942 4 12 blankHA
45 blankEW2A 2926 10 4 blankEU
46 blankHA8LNN 2914 5 13 blankHA
47 blankOK2EW 2884 4 4 blankOK
47 blankOK2ZC 2884 4 4 blankOK
47 blankOK2ZI 2884 4 4 blankOK
48 blankOM5WW 2856 10 6 blankOM
49 blankR7AB 2849 4 48 blankUA
49 blankR7DA 2849 4 48 blankUA
49 blankUA7A 2849 4 48 blankUA
50 blankHA6NL 2842 12 14 blankHA

Kedy a kde sa bude konať nasledujúce WRTC?

Malo byť 6.-11.júla 2022 v talianskej Bologni. Samozrejme situácia s Covid-19 komplikuje aj toto podujatie, ale zostáva nám dúfať, že sa uskutoční podľa plánu. Súťažiť by sa malo v kategórii M2.

A čo moje výsledky? Chcem sa dozvedieť viac!

Začnite na stránke https://www.wrtc2022.it/ , pokračovať môžete na https://wrtc.info/ O WRTC sme však už písali aj tu. Spomínate si na strieborný úspech z WRTC 2014?