Log4OM staničný denník

Log4OM V2 je bezplatný softvér, ktorý vyvinul Daniele Pistollato IW3HMH pre kompletnú správu stanice a staničného denníku. Aplikácia je vyvinutá v jazyku C # a je vhodná pre akýkoľvek operačný systém Windows 7 a vyšší. Softvér možno spúšťať aj na počítačoch Linux používajúcich emulátor „Wine“ pre prostredie Windows alebo na počítačoch s Mac OS X používajúce emulačný softvér „Parallels“ alebo „Boot Camp“. Tím Log4OM V2 však neposkytuje podporu programu, ak je spustený na počítačoch so systémom Linux alebo Mac.

Prispôsobiteľný staničný denník

Log4OM V2 je navrhnutý tak, aby bol ľahko zrozumiteľný a zároveň ľahko prispôsobiteľný požiadavkám jednotlivca. QSO sú Vaše, a preto nebola urobené žiadne obmedzenia, ktoré by zabránili užívateľovi v prístupe k dátam QSO (vrátane priameho prístupu k akémukoľvek použitému zdroju databázy). Každé nastavenie, zoznam alebo databázy programu sú uložené v textových súboroch, JSON alebo XML. Tento prístup umožňuje užívateľovi upraviť zoznam diplomov, contestov, prevádzkových režimov, pásiem, bandplánom, pohľadov na QSO a všetkých ostatných dostupných parametrov a informácií. Tieto informácie sú voľne prístupné a použiteľné inými programami a užívateľ ich môže v prípade potreby aktualizovať nezávisle. Databáza používaná pre ukladanie QSO je SQLite, čo je open-source a bezplatné nástroje sú k dispozícii pre čítanie a zápis dát do databázy z internetu.

Pokročilejší používatelia môžu chcieť využiť podporu databázy MySQL obsiahnutú v programe, čo umožňuje použiť Log4OM V2 ako sieťový denník pre viac staníc pri súťažiach a DX expedíciách.
Softvér je voľne k stiahnutiu na https://www.log4om.com/download/, jeho použitie je zadarmo a je dostupné pre akýkoľvek účel.

Výhody Log4OM

Log4OM podporuje HAMQTH, QRZ.COM, QRZCQ a HAMCALL internetové callbody na dohľadanie informácií a taktiež dokáže realizovať upload na ClubLog a načítavať CTY súbor. Taktiež dokáže zdieľať dáta do HRDLog.net, LOTW, EQSL, HAMQTH, QRZ.COM. Druhou zaujímavou vlastnosťou je integrácia VOACAP, čo umožňuje lepšie rozumieť podmienkam šírenia. Treťou výhodou je vynikajúci návod v češtine, ktorý pre Log4OM napísali Miloš Jiřík OK5AW a Pavel Slavíček OK1VK.

Log4OM filter pre DXCC
Log4OM filter pre DXCC

Funkcie Log4OM

• Presné vyhľadávanie volacie značky a s ňou spojených dát
• Diplomy, ocenenia, rebríčky sú plne konfigurovateľné užívateľom
• Pásmové mapovanie clustrových spotov s viacerými pásmovými prehliadačmi jednotlivo filtrovanými podľa režimu a pásma nastaveného užívateľom
• Vyhľadávanie volacích značiek z viacerých externých zdrojov – QRZ, HamQTH, QRZCQ, HamCall a Clublog s automatickým zálohovaním do sekundárneho zdroja, ak primárny zdroj neobsahuje žiadne dáta
• Online grafika QSL s volacou značkou a zobrazenie QTH na mape vo veľkej mierke
• Podpora prichádzajúceho / odchádzajúceho dynamického UDP na viacerých portoch a službách
• Jednoduché použitie myši alebo klávesnice
• Vylepšená podpora contestového režimu s integrovaným displejom CAT
• Rozšírená podpora Winkeyer s integrovaným displejom CAT
• K dispozícii je úplná správa potvrdzovanie dát QSO rôznymi spôsobmi doručenia vrátane najvhodnejšieho typu potvrdenia a následného zlúčenie potvrdzovacích dát QSO
• Plná podpora SOTA a IOTA
• Vylepšený vyhľadávací nástroj pre QSO s podporou zložitých otázok bez požiadaviek na znalosti SQL (AND, OR, vnorené podmienky)
• Integrácia s on-line denníkmi LoTW, eQSL, QRZ.com, HamCall, Clublog, HamQTH, HRDlog.net atď.
• Integrácia s N1MM, PSTRotator, QARTest, WSJT-X, FLDigi

Log4OM VOACAP predpoveď podmienok šírenia
Log4OM VOACAP predpoveď podmienok šírenia

• Inteligentný cluster zahŕňa informácie z viacerých klastrových serverov a klastra HRDLog Super so zobrazením v priame kvalite
• Inteligentné filtrovanie clustrov poskytuje automatický výber informácií pre diplomy
• Mapy pásiem pre viac prehliadačov klastra podľa BAND a MODE
• Analýza šírenia rádiových vĺn využívajúca program VOACAP spojená s vyhľadávaním volacích značiek a DX clustrom, ktorý predpovedá pravdepodobnosť spojenia
• Ovládanie zariadenia (CAT) cez softvér Omnirig alebo Hamlib
• Prezentácia grey line v reálnom čase s dlhými a krátkymi cestami a opisy
• Prehľadávanie a filtrovanie dát je najpokročilejší zo všetkých denníkových programov
• Zabezpečenie užívateľských informácií a dát pomocou viac možností a umiestnenia záloh
• UDP prichádzajúce, odchádzajúce a proxy zariadení
• Užívateľom konfigurovaná rozvrhnutie pre cluster a mriežky v denníku
• Voice Keyer

Log4OM V2 sa neustále vyvíja a pravidelne sa vydávajú nové verzie s novými funkciami. Autor sa snaží udržiavať kompatibilitu s predchádzajúcimi verziami databázy. Pred vykonaním akejkoľvek aktualizácie je však dôležité vytvoriť záložné kópiu dát, pretože vydavateľ programu nenesie žiadnu zodpovednosť za stratené dáta.

Log4OM download

Staničný denník Log4OM si môžete stiahnuť bezplatne z https://www.log4om.com/download/ a manuál v českom jazyku na https://www.log4om.com/l4ong/usermanual/Log4OMNG_CZE.pdf