Zoznam rádioamatérov 2020

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Amatérske vysielacie rádiové stanice slúžia na sebavzdelávanie, technické štúdium a športovú činnosť rádioamatérov. Zriadenie a prevádzkovanie amatérskej rádiostanice je možné len na základe platného individuálneho povolenia na používanie frekvencií. To na Slovensku vydáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (predtým Telekomunikačný úrad SR). Na ich stránke https://www.teleoff.gov.sk/radioamaterske-vysielanie/ je k dispozícii Zoznam rádioamatérov (.ods) aj Zoznam rádioamatérov (.xlsx) Posledná aktualizácia bola  4.12.2020.