A1 Contest / Marconi Memorial Contest 2020

Antény na 2m pred subregionálom
Antény na 2m pred subregionálom

Čisto CW telegrafný pretek, ktorý je vypísaný na prvý celý víkend v novembri od soboty 14,00 do nedele 14,00 UTC (7.-8.november 2020) v kategóriách 144 MHz – Single, 144 MHz – Multi. Súťažný kód je RS(T) + poradové číslo spojenia od 001 + WW lokátor. Jeden kilometer preklenutej vzdialenosti sa rovná 1 bod. Za spojenie so stanicou vo vlastnom malom štvorci lokátora sa počíta 1 bod, výsledok je súčtom bodov za spojenia. V ostatnom platia Všeobecné podmienky pretekov a súťaží na VKV.

Zaregistrované kóty na A1 Contest 2020

Názov kóty Lokátor ASL Značka Kategórie Kontakt Dátum a čas
registrácie
Zalostina JN88RT 622 OM3CQF 144 MHz SO om3cqf@gmail.com 7.10.2020 18:07:34
Mazurov vrch KN19CA 430 OM0FC single om3wfc@centrum.sk 10.10.2020 17:45:13

Avízo na pretek môžete zadať na http://www.darkside.cz/qrv.php