Ako som rozbehal FT8

Celkový pohľad na zostavu v hamshacku obohatenú o digimódy
Celkový pohľad na zostavu v hamshacku obohatenú o digimódy

 

Týmto článkom by som sa chcel s vami podeliť s vlastnými skúsenosťami s DIGI módmi. Každý začína s tým, čo má k dispozícii. U mňa je to Kenwood TS-870S a starší, ale schopný notebook. Otázka je, ako ich poprepájať, aby spolupracovali za účelom prevádzky na FT8. TS-870S má COM port, dá sa použiť aj na PTT, myslel som si to. Takže ostávalo prepojiť ešte audio cesty. Mnohé články k tejto téme sa zhodovali potrebou oddeliť zem počítača a TCVR na zabránenie prieniku VF signálu do počítača. Ako riešenie sa odporúča použiť transformátory s prevodom 1:1. V praxi som nevidel rozdiel s nimi, alebo bez nich. Je možné, že pri skriňových počítačoch s nedostatočným uzemnením rušenie nastávalo. Notebook také problémy zrejme nemá.

 

Ďalej bolo treba nájsť spôsob, ako prepojiť signálové cesty. Každý výrobca používa iný typ konektorov. V tomto prípade ACC2. V manuáli bol uvedený rozpis pinov (kolíkov). Nechcel som použiť mikrofónový vstup na prednom paneli, ani reproduktorový výstup, aby som sa vyhol nastavovaniu tlačidiel pri každej zmene módu. Pri ACC2 konektore si treba pri letovaní dávať obzvlášť pozor, piny sú blízko seba. Použil som tienené káble. Na strane, kde je zapojený notebook, sú konektory typu jack 3,5 mm, stereo, pričom jeden kanál ostáva nezapojený. Zapojím káble a po zapnutí programu WSFJ-X sa v okne nezobrazovali žiadne stanice. Synchronizujem čas a pozadie sa začína zapĺňať aktívnymi stanicami na pásme. Heuréka! Za všetko môže čas, ako sa spieva v jednej piesni. Ostáva spojazdniť vysielaciu časť. Nastavím parametra pre rádio ako CAT, PTT a audio vstup a výstup. Avšak pri zapnutí vysielania žiadny náznak, žiadna indikácia, že bol vyslaný nejaký signál. Dôvod bol prostý. TS-870S spína audio vstup v ACC2 cez iný PTT vstup, ako ten cez COM. Bolo treba použiť ten v ACC2 označený ako PKS. Bohatší o ďalšiu skúsenosť, vybral som sa na cestu ďalej. Čo znamená pridať PTT obvod. Vybral som riešenie podľa S56AL kvôli jeho jednoduchosti a spoľahlivosti. Obvod počíta s privedením signálu z počítača cez rozhranie RS-232. Použil som pin RTS, ale rovnakú úlohu plní aj pin DTR. Keďže moderné počítače už RS-232 portov neoplývajú, použil som prevodník z USB. Ďalšia možnosť je využiť USB kábel s FTDI adaptérom, čím potreba prevodníka odpadáva . Oddeľovacie transformátory (v skutočnosti tlmivky Tesla so symetrickým vinutím) neboli nakoniec potrebné, signál bol čistý, neskreslený aj bez nich, Navyše tlmili signál. Mnoho zapojení audio signálov je navrhnutých ešte k skriňovým počítačom, ktoré majú inak riešenú elektronickú zem, ako taký notebook. Nakoniec som vybral zapojenie podľa ZS1AN pre zariadenia Kenwood. Schéma zapojenia s prvou verziou PTT obvodu (PTT circuit) je na obrázku 1. D3 slúži na signalizáciu aktívneho stavu – on air. D2 svieti v pokojovom stave na zeleno. Konektor DB9 je použitý v prípade ak máme k dispozícii klasický sériový port, ktorý sa v bežných počítačoch už nepoužíva, takže sa dá nahradiť obvodom z obrázka 2 (viď ďalej). Namiesto RTS je možné s výhodou použiť DTR (pin 4). Line in a line out sú vstupy a výstupy zo zvukovej karty. Bola použitá externá zvuková USB karta, kvôli oddeleniu zvukových ciest od aplikácií v notebooku. Nikto asi nechce, aby sa do vysielacieho signálu dostali tieto nežiaduce zvuky. Navyše takto sa nastaví vstupná a výstupná úroveň zvuku len raz, pri prvom spustení a netreba ďalej nič dolaďovať. Hodnotu AF input pre PKT.IN som nastavil na 10 mV. Piny v pravej časti TX / RX obvodu a PTT obvodu (TX circuit / RX circuit, PTT circuit) priamo zodpovedajú číslovaniu a označeniu ACC2 konektora. Hodnoty súčiastok sú uvedené v schéme.

 

Obrázok 1 Elektrická schéma zapojenia s 9 pinovým D-Sub konektorom

Obrázok 2 sa líši iba v PTT obvode. V časti USB to FT232RL bol použitý obvod FT232RL s logickými úrovňami TLL umožňujúci pripojenie priamo do USB portu. D2 je klasická polovodičová dióda prakticky ľubovoľného typu. Obvod mal vyvedený negovaný RTS signál, preto je zapojený voči napájaciemu napätiu.

 

blank

Obrázok 2 Schéma zapojenia, PTT obvod má vývody na prevodník USB na UART typu FT232RL

Toľko k elektronickej časti. Istý čas mi zaberalo nastavenie a osvojenie si programu pre FT8, už spomínaného WSJT-X. Program prichádza s kompletným a zrozumiteľným manuálom, ktorý je preložený aj do češtiny . Samotné nastavenie spočíva vo vložení volacej značky, zvolenie PTT metódy (CAT, COM port alebo VOX) a výber vstupného a výstupného audio zariadenia. To boli najnutnejšie položky a kto sa nebojí experimentovať, môže vyskúšať, akými pestrými funkciami je program nabalený. Bolo sa treba oboznámiť s ovládaním, aby sa vedelo, kedy vysielať a kedy nie. Je známe, že mnohé funkcie sú automatizované, čo nikomu nebráni dozvedieť sa, čo prebieha v pozadí. Podrobný popis ovládania je už iná kapitola, dostupných návodov je dosť. Okrem spomínaného manuálu je tu zhrnutie operačných typov od ZL2iFB v angličtine.

Na záver môžem s istotou povedať, že zapojenie funguje, v súčasnosti používam zapojenie podľa obr. 2. Už teraz mám za sebou pár pekných bežných, aj DX spojení. Prevádzka z domácej stanice je takto obohatená o jeden nový mód.

 

 

blank

Otvorená krabička (85 x 45 x 30). Pohľad zo strany spojov. Prepojenia boli vytvorené technikou vyškrabovania medenej vrstvy. Stačila by krabička polovičných rozmerov

 

blank

CAT kábel na ovládanie TCVR z aplikácií. Keďže notebook nemal DE-9 sériový konektor, bol použitý prevodník RS232 na USB (čierna farba)

 

blank

Zariadenie k digimódom s káblami. Biely kábel slúži na spojenie s TCVR do konektora ACC2. Prepojenia audio signálov z TCVR a notebooka a PTT obvod sú umiestnené v bielej krabičke. Na pripojenie zvuku k notebooku bola použitá externá zvuková karta „3.5mm External USB to 3D Audio USB Sound Card Adapter 7.1 Channel Microphone“ . PTT sa k notebooku pripája cez USB kábel s obvodom FT232RL

Martin Jánoš, OM1MJ

Referencie:
1 http://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_radio/sb_intf/pcvk_sch.gif
2 http://ok1ufc.nagano.cz/EME_70_s/PTT_obvody/PTT.htm
3 https://www.qsl.net/zs1an/soundcard.html
4 http://ok2pad.webz.cz/wsjtx.htm
5 https://www.g4ifb.com/html/digimodes.html#FT8opGuide

5 2 hlasy
Hodnotenie článku
1 Komentár
Najstaršie
Najnovšie Najviac hodnotené
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre