Ako sa dotýka súčasný stav rádioamatérskeho vysielania?

Je možné používať rádiostanicu? Obsah vysielania upravujú Všeobecné povoľovacie podmienky pre amatérske vysielacie rádiové stanice, ktoré vravia, že amatérske stanice je povolené používať len na vysielanie správ, ktoré sa týkajú rádioamatérskej činnosti a rádioamatérov. Vymedzujú aj spôsob komunikácie, kde je možné správy vysielať len v jasnej reči, prípadne s použitím medzinárodných Q-kódov, skratiek, protokolov a kódov. Na začiatku a na konci každého spojenia sa musia použiť úplné volacie značky oboch  korešpondujúcich amatérskych staníc a to tým druhom prevádzky, ktorým sa pri spojení pracuje. Pri dlhšom spojení je operátor povinný opakovať aspoň vlastnú volaciu značku každých 5 minút. Pri účasti v rádioamatérskych pretekoch, súťažiach a pri expedičnej prevádzke nie je potrebné uvádzať obe značky.

Yaesu FT-7800 TCVR
Yaesu FT-7800 TCVR

Štvrtý bod Obsahu vysielania hovorí: „V prípadoch ohrozenia ľudského života, pri živelných pohromách a z iných naliehavých dôvodov je možné použiť amatérske stanice a frekvencie určené pre amatérsku službu na odovzdávanie správ na odvrátenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva. O tejto prevádzke sa musí urobiť záznam a uchovávať ho 1 rok.

Ďalšia úprava je daná cez Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z.  o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu (v znení č. 113/2004 Z. z., 566/2005 Z. z., 181/2006 Z. z., 344/2015 Z. z., 414/2020 Z. z.). V Čl.2 Vojna bod 3 d) „obmedzením alebo zakázaním používania vysielacích telekomunikačných zariadení a telekomunikačných okruhov“ a v Čl.3 Vojnový stav tiež v bode 3 d) „3.obmedzením alebo zakázaním používania vysielacích telekomunikačných zariadení“. Počas výnimočného stavu a núdzového stavu tento zákon vysielanie neupravuje.

5 2 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x