CB-PMR-HAM stretnutie Remata 2014

Prezídium Slovenského CB rádioklubu oznamuje termín jubilejného 20. jarného stretnutia užívateľov rádiových pásiem na Remate. V priestoroch chaty Mladosť sa stretneme 2. – 3. mája 2014

Počas CB stretnutia sa organizátori rozhodli zorganizovať výstavu CB rádiostaníc, ktoré sa počas 20 rokov na Slovensku používali. Preto ak máte doma nejaké historické kusy (funkčné i nefunkčné) prineste ich na stretnutie so sebou.

Rovnako môžete so sebou priniesť (na USB alebo CD) fotografie a videá z predchádzajúcich ročníkov, aby bolo na čo pospomínať a zabaviť sa.

Čo je CB?

CB pásmo je obvykle rezervované pre krátke vzdialenosti a je používané na nekomerčnú a neoficiálnu komunikáciu, ako sú rozhovory medzi vodičmi kamiónov, záujemcami o rádioamatérstvo a ďalšími ľuďmi, ktorí chcú komunikovať na krátkych vzdialenostiach.

CB rádiá sú zvyčajne dostupné v obchodoch s elektronikou a nie je potrebná žiadna špeciálna technická znalosť na ich používanie. Každé CB pásmo má svoje vlastné pravidlá a etiketu, a pretože ide o neformálnu komunikáciu, môže sa líšiť od jednej krajiny k druhej.

CB pásmo je obmedzené na určitý počet kanálov, na ktorých sa môže komunikovať. Tieto kanály sú často zamerané na konkrétne typy komunikácie, ako sú havárie na cestách, rozhovory medzi vodičmi alebo jednoduché diskusie. CB rádio môže byť užitočným nástrojom pre rýchlu a bezprostrednú komunikáciu na krátkych vzdialenostiach, najmä tam, kde nie sú k dispozícii iné komunikačné prostriedky.

Čo je PMR?

PMR vysielačky
PMR vysielačky

PMR (Private Mobile Radio) je rádiové pásmo, ktoré je určené pre osobnú komunikáciu a je široko používané pre krátkodobé spojenia medzi jednotlivcami alebo skupinami.  PMR rádiá sú bežne dostupné a nevyžadujú špeciálnu licenciu na používanie.

PMR pásmo ponúka rôzne kanály, na ktorých môžu používatelia komunikovať. Tieto kanály môžu byť zdieľané medzi viacerými užívateľmi a zariadeniami. Rovnako ako pri CB rádiách, aj v prípade PMR rádií existujú určité pravidlá a etiketa pre komunikáciu.

PMR pásmo je ideálne pre rôzne situácie, ako sú komunikácia medzi pracovníkmi vo veľkých areáloch, ako sú továrne, sklady, obchodné centrá, komunikácia medzi pracovnými skupinami na podujatiach alebo výlety, a komunikácia medzi rodinami alebo skupinami pri outdoorových aktivitách.

Jednou z výhod PMR rádií je ich jednoduché používanie a možnosť rýchlej a efektívnej komunikácie na krátkych vzdialenostiach. Vzhľadom na to, že je to súkromné pásmo, používatelia môžu komunikovať bez rušivých faktorov a zabezpečiť svoju osobnú komunikáciu.

Čo je HAM (Hamradio)?

Les rádioamatérskych antén
KV antény od 160m po 10m + VKV vertikálna anténa

Hamradio, známe aj ako rádioamatérstvo, je záujmová činnosť spojená s rádiovou komunikáciou. Rádioamatéri majú licenciu na používanie rádiových frekvencií pre osobnú komunikáciu, experimentovanie, výskum a technické aktivity. Rádioamatéri môžu komunikovať s inými rádioamatérmi z celého sveta a využívať rôzne druhy komunikačných techník, ako sú hlasové spojenia, digitálna komunikácia, morzeovka a ďalšie.

Rádioamatérstvo ponúka široké možnosti pre vzdelávanie a experimentovanie s rádiovými technológiami, anténami a komunikačnými protokolmi. Mnohí rádioamatéri si stavujú a testujú vlastné rádiové zariadenia a antény. Rádioamatéri môžu tiež pomáhať v prípade núdze, napríklad pri pohromách alebo katastrofách, poskytovaním komunikačných služieb v situáciách, keď sú bežné komunikačné siete nedostupné.

Amatérske rádioamatérstvo je regulačne riadené vo väčšine krajín a vyžaduje získanie licencie od príslušných telekomunikačných orgánov. Licencia stanovuje frekvenčné pásma, v ktorých môže rádioamatér komunikovať, a tiež určuje pravidlá pre používanie týchto frekvencií.

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x