Ako na preklad morzeovky? Morse Expert – aplikácia pre Android

Chcete vedieť čo znamená to pípanie, ktoré ste zachytili ale neviete morzeovku? Pomoc prináša dekodér morzeovky Morse Expert pre Android telefóny. Obdobný dekodér vznikol už pred mnohými rokmi pre Windows s názvom CW Get! Ich účel je identický: preklad morzeovky na text.

Morse Expert pochádza od Alexa VE3NEA, autora prelomového programu CW Skimmer. Aj táto aplikácia využíva pre dekódovanie morzeovky rovnaké algoritmy. Je teda vhodná aj pre príjem slabých, kolísavých alebo zarušených signálov ako vyskytujú na rádioamatérskych frekvenciách.

Morseova abeceda

Morseova abeceda (morzeovka) je skupina symbolov, ktorá je používaná v telegrafii. Kóduje znaky latinskej abecedy, číslice a špeciálne znaky do kombinácií krátkych a dlhých signálov. Laicky sa označujú ako bodky a čiarky. Kódovanie abecedy vymyslel americký vynálezca, maliar a sochár Samuel Morse. Ten uskutočnil prvé telegrafické spojenie medzi Washingtonom a Baltimorom už v roku 1844. Pôvodná abeceda bola ešte v roku 1918 zdokonalená.

Písmená a číslice morseovej abecedy

Písmeno Kód
A .-
B -…
C -.-.
D -..
E .
F ..-.
G –.
H ….
CH —-
I ..
J .—
K -.-
L .-..
M
N -.
O
P .–.
Q –.-
R .-.
S
T
U ..-
V …-
W .–
X -..-
Y -.–
Z –..
Číslo Kód
1 .—-
2 ..—
3 …–
4 ….-
5 …..
6 -….
7 –…
8 —..
9 —-.
0 —–

Na prenos morzeovky je možné použiť akustický signál (pískanie), elektrický signál (telegraf), optický signál (signalizácia vlajkami, záznam na papier pomocou bodiek a čiarok). Najbežnejšie použitie je dnes v amatérskej rádiotelegrafii. Rýchlosť komunikácie sa pohybuje od 60 do 250 znakov za minútu.

Prekladač morzeovky

Vďaka jednoduchosti kódu je možné vytvoriť aj prekladač morzeovky. Ide o software, ktorý pri vysielaní text prevádza na telegrafické signály. Tie sú vysielané, tzv. kľúčované, nastavenou rýchlosťou. Software zabezpečí správnu dĺžku jednotlivých symbolov aj medzier medzi nimi.

Softwarový prekladač morzeovky je náročnejší – musí zistiť rýchlosť vysielania, vedieť sa jej prispôsobovať, eliminovať rušivé signály a dekódovať morzeovku do písaného textu. Prekladačom morzeovky pre Android je Morse Expert.

Vlastnosti Morse Expert

Aplikácia Morse Expert zobrazuje nízkofrekvenčné spektrum v rozsahu 200-1200 Hz a dekóduje v rozsahu 300-1100 Hz pri rýchlosti kľúčovania CW 12-45 WPM.

Download Morse Expert

Je možný cez Google Play http://play.google.com/store/apps/details?id=com.ve3nea.morse_expert&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1

Používanie Morse Expert

Morse Expert pri príjme na rádioamatérskych frekvenciách
Morse Expert pri príjme na rádioamatérskych frekvenciách

Aplikácia má minimum nastavení. Môže využiť aj signál zachytený mikrofónom smartfónu, ale odporúča sa využiť káblové prepojenie medzi prijímačom a smartfónom. Tento spôsob totiž eliminuje nežiadúce zvuky, ktoré mikrofón zachytí či echo.

V aplikácii je výber medzi všeobecným textom (General Text mode) a rádioamatérskym textom (Ham Radio QSO mode). Ten sa odlišuje tým, že výrazy a značky používané v rádioamatérskych spojeniach zvýrazňuje.

Druhým nastavením je uzamknutie frekvencie. Štandardne sa totiž Morse Expert naladí automaticky na najsilnejší signál v prijímanom akustickom spektre. To však nemusí byť ideálne pokiaľ je spektre viacero signálov. Morse Expert potom prepína medzi nimi.

Prijímaný signál je v spektre označený zeleným trojuholníčkom. Ak naň klikneme, zmení farbu na žltú, čím automatickú zmenu prijímaného signálu zakážeme. Opätovným klikom odomkneme Morse Expert-u automatický výber prijímaného signálu. Toto je slabina aplikácie – kliknutie na tak malý prvok je pomerne náročné.

Je Morse Expert funkčný?

Áno, dekodér morzeovky dokáže prepísať prijatý signál do textovej formy. Nevyrovná sa kvalitou ľudskému uchu, ale pre príležitostné zistenie „o znamená to pípanie“ je to šikovná aplikácia.

5 2 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x