Easy Rotor Control

Easy Rotor Control (ERC) sú interface na prepojenie anténneho rotátora s počítačom. Sú vhodné prakticky pre všetky bežné typy komerčných aj home made rotátorov bez zabudovaného interfaceu. René DF9GR ponúka tri verzie: ERC stavebnica (azimut), ERC-3D stavebnica (azimut aj elevácia) a ERC-R vo forme osadeného plošného spoja (azimut aj elevácia).

Tieto jednoduché interfacy umožňujú výrazne zvýšiť komfort a efektivitu natáčania antén. S počítačom komunikujú bežne používanými protokolmi DCU-1, resp. GS232A/B. DF9GR dodáva síce jednoduchý obslužný software, ale väčšina užívateľov asi využije túto možnosť priamo z niektorého logu. Zoznam kompatibilného softwaru a hardwaru nájdete na stránke http://easy-rotor-control.com/

V zime som si dva kusy ERC objednal, poskladal a zabudoval do rotátorov Yaesu a CDE (Hy Gain).

Bloková schéma Easy Rotor Control (ERC)

Princíp fungovania je znázornený na blokovej schéme. Srdcom je mikroprocesor s programom, ktorý sprostredkováva informáciu o aktuálnom azimute do počítača a zároveň prekladá pokyny z počítača na zopnutia relé, ktoré spínajú otáčanie motora rotátora.

Objednávka cez web je jednoduchá a v prípade potreby René veľmi ochotne pomôže. Stavitelia sa môžu zaregistrovať aj v diskusnej skupine a zdieľať svoje poznatky s ostatnými. Balíček z DL prišiel zhruba za týždeň. Vo vnútri sú všetky diely starostlivo roztriedené v sáčkoch. Dokumentácia (v anglickom a nemeckom jazyku) a software sú dodávané na CD. Súčasťou je schéma, len osadzovací plán a fotografie, ktoré sú veľmi nápomocné pri zostavovaní stavebnice.

Zostavenie stavebnice Easy Rotor Control na prepojenie anténneho rotátora s počítačom

Osadenie súčiastok nie je náročné a zaberie približne dve hodiny času. Začína sa výrobou prepojovacieho kábla. Pozornosť je potrebné venovať správnej polarite elektrolytických kondenzátorov, diód, tranzistorov a IO. René síce neuvádza presný postup osadzovania, vhodné je však začať od menších súčiastok a ako posledné osadiť relé a svorkovnice.

Oživenie spočíva len v kontrole funkcie stabilizátora. Ak je všetko v poriadku, môžeme osadiť IO do pätíc. Potom môžeme prepojiť interface s počítačom a softwari skontrolovať či modul komunikuje. Ak áno, v spodnej časti okna programu sa objavia načítané údaje, napr. verzia firmware. Prednastavený je COM1, ak je modul pripojený na iný, musíme ešte zmeniť nastavenie a načítať údaje stlačením tlačidla.

Zabudovanie ERC do rotátora

Náročnejšia časť je zabudovanie do rotátora. Tomuto bodu sa venuje samostatný dokument s vyše štyridsiatimi stranami, kde je detailne popísané a rozkreslené napojenie do väčšiny komerčných rotátorov. Odporúčam sledovať schému. Väčšina ťažkostí s funkčnosťou je spôsobená práve nedobrým nakáblovaním v rotátore. V popise je prípadne uvedená aj zmena setupu ERC (aktivovanie brzdy) a spôsob napájania. Väčšinou ERC vyžaduje externý napájací zdroj 10 až 15V.

Easy Rotor Control (ERC) v ovládacej skrinke CDE rotátora

Finálna kalibrácia sa realizuje prostredníctvom dodávaného software, kde nadefinujeme vlastnosti rotátora a priradíme napätie zo snímača konkrétnemu azimutu. Vďaka kalibrácii po 30-tich stupňoch je zaručená vysoká presnosť natáčania antény.

Vyskúšaný software s Easy Rotor Control

Easy Rotor Control v oboch mojich rotátoroch pracoval na prvé zapnutie. Vyskúšal som viacero softwarov:

  • DF9GR – funkčnosť je bezchybná, ale komfort riadenia poslabší
  • N1MM Rotor – dokáže ovládať rotator a natáčať anténu po zadaní prefixu alebo azimutu, no nezobrazuje aktuálny azimut
  • HamRadio Deluxe – funguje bezchybne
  • PSTRotator AZ – výborný program s obrovským komfortom natáčania antén. Umožňuje aj remote riadenie

Ukážku jednoduchého ovládania z N1MM Rotor si môžete pozrieť vo videu The ERC RS232 rotor interface:

ERC je vhodné pre stredne zdatného konštruktéra, je to však veľmi užitočný doplnok, ktorý ocení snáď každý rádioamatér.

5 1 hlas
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x