EDI Visualizer

Vlad UT4UKW vytvoril EDI Visualizer, čo je webové rozhranie, ktoré umožňuje zakresliť spojenia do Google Maps. Stačí nahrať denník vo formáte EDI a dať vykresliť mapu. Tá je potom uložená na serveri a stačí do vlastných stránok vložiť link na ňu. Ukážka: http://www.vhfcontest.nehttp://opencontest.org/edit/getlog/edimap/edimap.html?map=60-

Pridaj komentár