Diploma National Parks of the Slovak Republic

Diploma NATIONAL PARKS OF THE SLOVAK REPUBLIC is issued by OTC SARA for connections with stations broadcasting from the territory of districts, v ktorých sa nachádzajú národné parky SR a chránené krajinné oblasti SR. Najmenej jedno QSO z okresov patriacich ku každému NP a ku každej CHKO musí byť uskutočnené s klubovou stanicou Old-Timers Clubu SARA OM9OT. Diplom sa vydáva aj pre poslucháčov za odposluchy obdobných spojení.

Platia spojenia od 1. November 2007 na všetkých pásmach a všetkými módmi. Neplatia spojenia cez prevádzače a spojenia z pretekov.

Ak by ste sa rozhodli získať diplom NÁRODNÉ PARKY SR, Miloš OM3AA nám zaslal pomôcku prehľad parkov aj chko s okresnými znakmi a kolónkami pre údaje potrebné do žiadosti o diplom. You can download it .: YOUR :.

Podrobnejšie informácie o diplome Národné parky SR ako aj ďalších diplomoch OTC nájdete na: diplomovej stránke OTC. Prajem úspešný prvý krok …..

0 0 voices
Article evaluation
Set up
Set alerts
guest
0 Comments
Feedback inserted
View all comments
0
We will be happy for your comments, Please, comment!x