VKV survey

Some time ago, it occurred to me to prepare a survey for VHF radio amateurs on current issues around VHF, ktorej obsah by sme si vytvorili sami a po jej „zverejnení“ aj sami vyplnili. to protect the radio input from static electricity, že anketou sa žiaden problém nevyrieši, ale aspoň ukáže, aké množstvo amatérov má na tú-ktorú vec aký pohľad. Pripravil som preto zopár skriptov pre takúto anketu. Pretože sa ale necítim byť povolaný sám určiť, aké otázky a ponúkané odpovede by v ankete mali byť, požiadal som o to všetkých, čo si myslia, že je anketa užitočná. Aj keď som už avizoval, že mi na moju výzvu neprišli žiadne otázky a odpovede do ankety, po čase sa predsa len tak stalo a zopár rádioamatérov mi ich poslalo.
I keď bolo anketných otázok spolu pomerne veľa, vo finále ich je 24, pretože mnohé mali skoro tú istú pointu.
At the address http://www.depe.sk/anketa preto ponúkam anketu, zaoberajúcu sa prácou na VKV. Anketa má ukázať štatisticky počet odpovedí na otázky, ktoré určite zaujímajú rádioamatérovvékavistov. Je to teda prieskum mienky rádioamatérov na aktuálne problémy.

Odpovedať na otázky v ankete je možné od 28. januára do 28. February 2010!

Aby bolo zamedzené viacnásobnému hlasovaniu, musel som pristúpiť k nepopulárnej povinnej registrácií a navyše k autorizácií pomocou e-mailu. IP adresa je viazaná s odpoveďami iba v zmysle Áno/Nie. Anketa je teda úplne anonymná, jednotlivé odpovede nie sú nijako previazané s registračnými údajmi. Ja sa zaväzujem, že registračné údaje neposkytnem žiadnej ďalšej strane a po ukončení ankety ich zničím.

Ako teda hlasovať?
Po kliknutí na vyššieuvedenú linku sa ako prvé musíte zaregistrovať. Kliknete zaRegistráciaa postupujete podľa pokynov. Musíte zadať vašu správnu e-mailovú adresu! Na túto adresu po zaregistrovaní príde automaticky vygenerovaný e-mail v HTML formáte, v ktorom je linka, na ktorú buď kliknete, alebo ju cez schránku preneste do adresného riadku vášho prehliadača. Po načítaní linky bude registrácia aktivovaná, môžete sa prihlásiť. Pamätajte na to, že systém je citlivý na veľké/malé písmená!
Na úvodnej stránke ankety sú bližšie pokyny k hlasovaniu. Hlasovať, of course, nemusíte v každej otázke, dokonca nemusíte hlasovať vôbec, teda sa ankety môžete zúčastniť iba ako registrovaný divák.

Želám všetkým rádioamatérom príjemnú zábavu s anketou!

73! Dusan, om2adp

0 0 voices
Article evaluation
Set up
Set alerts
guest
0 Comments
Feedback inserted
View all comments
0
We will be happy for your comments, Please, comment!x