Fines de semana de concursos para operadores jóvenes

SZR, en estrecha colaboración con el club de radio OM3KAP / OM7M, organiza un campamento de concurso práctico para jóvenes operadores de Eslovaquia. Pod dozorom skúsených rádioamatérov sa mladí operátori zúčastnia týchto vybraných pretekov:

Concurso OK / OM DX SSB, 9.-10. abril 2016, 12:00-12:00 UTC, kat. mes,
CQ MIR, 14.-15. Mayo 2016, 12:00-12:00 UTC, kat. M/S MIX.

Táto akcia je určená pre mladých operátorov so záujmom o kontesting vo veku od 15 hacer 25 años. Rádioklub OM3KAP poskytne pre realizáciu tohto zámeru všetky technické a logistické prostriedky s cieľom prakticky si precvičiť seriózne kontestovanie z dobrého slovenského QTH stanice OM7M. Lokalita kontestového QTH je dostupná pre cestovanie zo všetkých smerov. Je možná aj individuálna doprava autom na vlastné náklady, vrátane sprievodu rodičov alebo poverenej osoby. Dovoz a odvoz k spojom bude zabezpečený. Účastníkom bude zabezpečené ubytovanie a strava.
Príchod účastníkov bude v piatok popoludní, odchod v nedeľu po skončení preteku. V sobotu dopoludnia bude príprava a inštruktáž pred pretekom vrátane oboznámenia s technickou výbavou, anténami, podmienkami šírenia a rozpisom smien jednotlivých operátorov.

Prihlášky s uvedením mena, veku a krátkeho profilu záujemcu je potrebné zaslať najneskôr 14 dní pred termínom konkrétneho preteku e-mailom Martinovi OM4MM.

0 0 voces
Evaluación de artículos
Configurar
Establecer alertas
huésped
0 Comentarios
Comentarios insertados
Ver todos los comentarios
0
Estaremos felices por tus comentarios, Por favor, comentario!X