World Wide Digi DX Contest 2022

Contest je určený pre všetkých rádioamatérov z celého sveta s cieľom nadviazať čo najviac spojení s ostatnými rádioamatérmi v čo najviac veľkých lokátoroch iba za použitia módov FT4 a FT8.

Pásma

Súťaží sa na šiestich základných KV pásmach: 1.8, 3.5, 7, 14, 21 a 28 MHz.

A. Odporúčané podpásma FT4

1,840-1,844
3,580-3,589
7,080-7,089
14,080-14,089
21,080-21,089
28,080-28,089

Nastavte ladenie TCVR-a na spodnú frekvenciu podpásma a nadväzujte spojenia so stanicami v v rozsfrekvencie v rámci rádiového priepustného pásma, zvyčajne širokého 2,5 – 4 kHz. Ak je podpásmo preplnené, podľa potreby zvýšte frekvenciu TCVR-a v prírastkoch 3 kHz. (napríklad: 7,080, 7,083 a 7,086)

FX-4C transceiver v FT-8 prevádzke
FX-4C transceiver v FT-8 prevádzke

B. Odporúčané podpásma FT8

1,844-1,848
3,590-3,599
7,090-7,099
14 090-14 099
21 090-21 099
28 090-28 099

Nastavte ladenie TCVR-a na spodnú frekvenciu podpásma a nadväzujte spojenia so stanicami v v rozsfrekvencie v rámci rádiového priepustného pásma, zvyčajne širokého 2,5 – 4 kHz. Ak je podpásmo preplnené, podľa potreby zvýšte frekvenciu TCVR-a v prírastkoch 3 kHz. (napríklad: 7,090, 7,093 a 7,096)

C. JA čiastkové pásma na 80 a 40 metroch:

FT4:

3,528 (JA-JA), 3,570 (JA-DX)
7,038 (JA-JA), 7,080-7,089 (JA-DX)

FT8:

3,531 (JA-JA), 3,573 (JA-DX)
7,041 (JA-JA), 7,090-7,099 (JA-DX)

Yaesu FT-710 KV+6m TCVR
Yaesu FT-710 KV+6m TCVR

Súťažný kód

Prvé 4 znaky lokátora (Napríklad: JN89, JO70 atď.).

Bodovanie

A. Skóre

Celkový výsledok je daný súčtom bodov za všetky spojenia na všetkých pásmach násobený súčtom počtu veľkých lokátorov (prvých
dvoch písmen z vysielaného lokátora) na všetkých pásmach. Napríklad: body za 1000 QSO * (70 lokátorových štvorcov) = 70 000

B.Body za spojenia

Spojenia sú platné iba raz na každom pásme, buď módom FT4, alebo FT8. Každé spojenie je bodované jedným (1) bodom plus ďalším jedným (1) bodom za každých 3000 km vzdialenosti medzi stredmi veľkých lokátorov oboch staníc. (napr. 5541 km = 2 body). Pre výpočet vzdialenosti je vždy uvažovaná iba krátka cesta šírenia signálu, bez ohľadu na skutočný druh šírenia.

C.Násobiče

Násobičom je každý jeden veľký dvojpísmenový lokátorový štvorec na každom pásme zvlášť.

Kategórie

A. Kategória jeden operátor

Jedna osoba (operátor) vykonáva sama a bez cudzej pomoci všetky činnosti a logovanie. Vysielať je možné iba na jednom pásme v daný čas. Počet zmien pásma nie je obmedzený. Je dovolené využívať akékoľvek asistenciu pre vyhľadávanie spojení.

1. Jeden operátor:

a. Veľký výkon (Všetky pásma alebo len jedno pásmo)

Celkový výstupný výkon nesmie prekročiť 1500W.

b. Malý výkon (Všetky pásma alebo len jedno pásmo)

Celkový výstupný výkon nesmie prekročiť 100 W.

c. QRP (Všetky pásma alebo len jedno pásmo)

Celkový výstupný výkon nesmie prekročiť 5 W.

Yaesu FT-2000
Yaesu FT-2000

B. Kategória Viac operátorov (len všetky pásma)

Je povolený akýkoľvek počet operátorov

1. Jeden vysielač (MULTI-ONE)

Je povolený iba jeden vysielaný signál na jednom pásme. Je povolených maximálne 8 zmien pásma počas jednej hodiny (00 do 59 minút).

a.Veľký výkon

Celkový výstupný výkon nesmie prekročiť 1500 watov na každom pásme.

b. Malý výkon

Celkový výstupný výkon nesmie prekročiť 100 watov na každom pásme.

2. Dva vysielače (MULTI-TWO)

V jeden čas môžu byť maximálne dva vysielané signály na dvoch rozdielnych pásmach. Denník musí indikovať, ktorý vysielač urobil dané spojenie. Každý vysielač môže vykonať maximálne 8 pásmových preladení v jednej hodine (00 do 59 minúty). Celkový výstupný
výkon nesmie prekročiť 1500 watov na každom pásme v akýkoľvek čas.

3. Viac vysielačov (MULTI-UNLIMITED)

Môže byť v prevádzke všetkých šesť pásom súčasne. Celkový výstupný výkon nesmie prekročiť 1500 watov na každom pásme v
akýkoľvek čas.

C. Denník pre kontrolu

Denník zaslaný pre kontrolu vyhodnocovania.

Denníky z contestu

Všetky denníky musia byť zaslané najneskôr do piatich (5) dní po skončenie contestu: nie neskôr ako v 2359 UTC 2. septembra, 2022. Opätovné zaslanie denníka po uzávierke príjmu denníkov bude klasifikované ako neskoré zaslanie.

Úplné znenie pravidiel World Wide Digi DX Contest 2022 nájdete na https://ww-digi.com/rules/

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x